Τι Είναι Το Bitcoin: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Bitcoin

Το Bitcoin είναι μοναδικό με την έννοια ότι μόνο 21 εκατομμύρια bitcoins θα δημιουργηθούν συνολικά. Το bitcoin μπορεί να διαιρεθεί μέχρι 8 δεκαδικά ψηφία (0.000 000 01) και ενδεχομένως σε ακόμα μικρότερες μονάδες αν αυτό ποτέ απαιτηθεί στο μέλλον, καθώς ο μέσος όρος του μεγέθους μιας συναλλαγής θα μειώνεται. Για παράδειγμα εάν σήμερα πουλούσατε το σπίτι σας για 500 bitcoins ή αν το πουλούσατε σε 3 χρόνια 200 bitcoins η αξία του σπιτιού θα ήταν η ίδια, αλλά η αξία του bitcoin όχι. Αυτό στη λογική περίπτωση που η ζήτηση του αυξάνεται, δεδομένου ότι η παραγωγή του περιορίζεται. Τα τελευταία bitcoins θα δημιουργηθούν περίπου το 2024. Πόσο θα κοστίζει άραγε τότε; Πόσο σε 5 χρόνια μετά, εάν έχει εδραιωθεί σαν νόμισμα, όχι μόνο για online συναλλαγές αλλά και για τις καθημερνές μας; ​...

Πηγή karditsalive.net >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017