Ποιός Είναι Ο Ρόλος Της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιός Είναι Ο Ρόλος Της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ουσιαστικός σύμφωνα με τον ίδιο για όλες αυτές τις σημαντικές αλλαγές, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η περαιτέρω εξέλιξη των εταιρειών. Στην τρίτη θεματική ενότητα «Performance Management: addressing the biggest headache in business» ο P. Cappelli αναφέρθηκε στη διαχείριση των αποδόσεων, μία ακόμη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σήμερα. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι σημαντικό να εντοπίσει κανείς τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε θετικά είτε αρνητικά καθώς από αυτήν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό τα εταιρικά αποτελέσματα. «Ο εντοπισμός του προβλήματος όπου οφείλεται η μειωμένη απόδοση του στελέχους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος, ενώ και ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων, υποχρεώσεων και καθηκόντων μίας θέσης εργασίας οφείλει να γίνεται σε πρώτο στάδιο. Στη συνέχεια, θα πρέπει τόσο για τον manager όσο και για τους υφιστάμενους να είναι ξεκάθαρο τι θεωρείται «good performance» μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και να μην υπάρχει απόκλιση αναφορικά με τον ορισμό του. Ακόμη όμως κι αν είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι δυνατόν να εμφανιστούν δυσκολίες οι οποίες έγκειται στην ελλιπή επικοινωνία των δύο πλευρών. Η λύση σε αυτό δεν είναι άλλη από τη συνεχή και ανοικτή επικοινωνία σύμφωνα με τον P. Cappelli. Συνοψίζοντας, ο ίδιος ανέφερε ενδεικτικούς τρόπους που συχνά εξασφαλίζουν τις υψηλές αποδόσεις των στελεχών μέσα σε έναν οργανισμό. Η συχνή επικοινωνία και το feedback των εργαζομένων είναι σημαντικό, ο εντοπισμός των προβληματικών συμπεριφορών και η επιλογή πρακτικών που να προάγουν την απόδοση των στελεχών, η παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για υψηλές αποδόσεις και η επένδυση στη συνεχή ανάπτυξη των στελεχών αποτελούν μερικές από τις πρακτικές που ενδείκνυνται στον τομέα αυτόν. Ταλέντα: Οι άνθρωποι που θα μας διοικήσουν αύριο;Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε πάνελ με τη συμμετοχή των Πασχάλη Αποστολίδη, Διευθύνων Σύμβουλο της ABBVIE S.A., Μιχάλη Μαυρόπουλο, Διευθύνων Σύμβουλο της TUI Hellas, Ζωούλλη Μηνά, Διευθύνων Σύμβουλο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και Απόστολο Πεταλά, Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Εταιρειών Fourlis και συντονιστή τον Χάρη Πεζούλα, Founder της Linkage Greece και Πρόεδρο της Stanton Chase International. Αναφορικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν μέσα σε μία περίοδο κρίσης 5 ετών ο Α. Πεταλάς εξήγησε ότι για όλους τους ρόλους το μέγεθος της αβεβαιότητας υπήρξε καθοριστικής σημασίας. Η διοίκηση των εταιρειών κλήθηκε να προβλέψει το μέγεθος της αλλαγής και τον τρόπο που θα τους επηρεάσει η κρίση, όπως επίσης και να αναζητήσει τον τρόπο που οι αλλαγές αυτές θα επικοινωνηθούν στους ανθρώπους (εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, καταναλωτές κ.ά.). Για τον Ζ. Μηνά η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Η αναζήτηση μίας νέας κατεύθυνσης των καταναλωτών και των εργαζομένων ήταν μία ακόμη πρόκληση σύμφωνα με τον ίδιο. «Η διαχείριση της κρίσης είναι συνυφασμένη με δυσάρεστα πράγματα» ανέφερε ο Μ. Μαυρόπουλος, όμως η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων από την πλευρά των εταιρειών προϋποθέτει και νέες δεξιότητες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Στο ίδιο κλίμα και ο Π. Αποστολίδης επεσήμανε ότι: «Η κρίση φέρνει και ευκαιρίες, όχι μόνο προβλήματα, σε κάθε επίπεδο». Σε ερώτηση που τέθηκε για τη συνεργασία που είχαν με το τμήμα HR αυτά τα χρόνια, ο Α. Πεταλάς ανέφερε ότι «Το HR κατέχει σημαντικό ρόλο μέσα σε μία εταιρεία και η συνεργασία με τον CEO είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων». Για τον Ζ. Μηνά ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι εξίσου σημαντικός. «Οφείλει να προσφέρει ένα όραμα στον οργανισμό και μία κατεύθυνση, ενώ μία καλή σχέση με τον CEO είναι απαραίτητη» σύμφωνα με τον ίδιο. Στο ίδιο κλίμα και ο Μ. Μαυρόπουλος επεσήμανε ότι το HR είναι απαραίτητο να λειτουργεί ως business partner συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος που έχει οραματιστεί η διοίκηση. Αναφορικά με τα ταλέντα ο Α. Πεταλάς εξήγησε ότι όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν ταλέντα αρκεί αυτά να αναπτυχθούν με το σωστό τρόπο, ενώ για τις εταιρείες είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης προγραμμάτων ανάδειξης ταλέντων, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη διακράτησή τους, ενώ σύμφωνα με τον Π. Αποστολίδη: «Η ανάγκη προετοιμασίας της επόμενης γενιάς για να αναλάβει την ηγεσία είναι συνυφασμένη με το talent management». Εκτενής αναφορά από το πάνελ έγινε και στην ακεραιότητα/ ηθική μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, με τον Μ. Μαυρόπουλο να εξηγεί ότι είναι πολύ σημαντική, ειδικά όταν διαμορφώνεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με την υποχρέωση του HR να την προωθεί μέσα από την κουλτούρα της εταιρείας. Για τον Π. Αποστολίδη η ακεραιότητα και οι ηθικές αξίες μέσα στην κουλτούρα ενός οργανισμού θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και η συμβολή του HR είναι ουσιαστική σε αυτό. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο κληρώσεις. Η πρώτη αφορούσε την κλήρωση ενός γυναικείου ρολογιού, μία ευγενική χορηγία της Swarovski, και η δεύτερη ένα mini iPad, μία ευγενική χορηγία της SCAN. Οι παρουσιάσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στο (Παρουσιάσεις ομιλητών)....

Πηγή hrpro.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017