Τι Είναι Το Δημογραφικό Δεν: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Δημογραφικό Δεν

Το δημογραφικό δεν είναι μονοσήμαντο γεγονός που επηρεάζει την πορεία την πορεία της χώρας. Έχει πολλές προεκτάσεις και μετέχει ενεργά σε πλήθος πρωτοβουλιών της πολιτικής ανάπτυξης και του ισοζυγίου πληθυσμού. Δεν μπορεί, το σύνολο των μέτρων αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος να αναλυθεί σε ένα σημείωμα, χρειάζεται κλαδική μελέτη των μεταβλητών που διαχρονικά πρέπει να αναλυθούν κατά τομείς εξέλιξης του πληθυσμού και άλλων μεγεθών της οικονομίας. Η επιτακτική ανάγκη άμεσης παρέμβασης θα περιοριστεί στο πρώτο στάδιο μέτρων, θα υπάρξει συνέχεια άρθρο ολοκλήρωσης των προτάσεων. Χρόνια τώρα συντηρείται κοινωνικός διάλογος ο οποίος άμεσα συνδέεται με την ιδέα αλλά και τα αίτια που επηρεάζουν την απόφαση των νέων να συνάψουν γάμο ή να συμβιώσουν, να κάνουν παιδιά και να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες προσχολικής και πρωτοβάθμιας παιδείας ή δεν φοβούνται την αβεβαιότητα, δεν θα το κάνουν. Το θέμα/πρόβλημα συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό. Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της οικογένειας να χρηματοδοτήσει τις δαπάνες, συνήθως αναβάλλει, δεν το τολμά και είναι λογικό, υπό τις συνθήκες που ζούμε. Ο παραδοσιακός γάμος, η συμβίωση του ζεύγους έχει κόστος πέραν των ευχερειών τους να δαπανούν. Η γέννηση του παιδιού, τα πριν και τα μετά την γέννηση του/των παιδιών, εις ότι αφορά την έγκυο Μάνα, κοστίζουν, ποσά που δεν έχουν τα ζευγάρια, η οικογένεια. Η οικογένεια με παιδιά χρειάζεται εισόδημα κάλυψης δαπανών προσχολικής ηλικίας, ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δαπάνες είναι άμεσες και απαιτητές. Οι οποιεσδήποτε κοινωνικές παροχές ελάχιστα επηρεάζουν τις αποφάσεις των νέων για τη «δημιουργία» οικογένειας, είναι άλλωστε – οι παροχές - αναξιόπιστες εν πολλοίς. Είναι βέβαιο, η δυνατότητα διασφάλισης αποθεματικού, πηγών χρηματοδότησης δαπανών επηρεάζει την απόφαση δημιουργίας της οικογένειας. Η υπογεννητικότητα, η μείωση του πληθυσμού ή η μη αύξηση του, η σύνθεση των ηλικιών έχουν άμεση σχέση με τις δαπάνες γάμου, τις δαπάνες στο πρώτο στάδιο, σύστασης οικογένειας. Για το σύνολο των νεώτερων ηλικιών οι δαπάνες γάμου, ιατροφαρμακευτικής παρακολούθησης της εγκύου Μητέρας, οι δαπάνες τοκετού, το περιορισμένο εισόδημα της οικογένειας, συζύγου μόνου της οικογένειας, αποτελούν massif δυσκολίας, λήψης απόφασης, λειτουργούν αρνητικά στη σύναψη γάμου, συμβίωσης, στο πληθυσμιακό της χώρας, τη σύνθεση ηλικιακών συσχετισμών. Στο σημείωμα αυτό αναδεικνύεται η άμεση υποχρέωση του Κράτους άσκησης κοινωνικής πολιτικής, πρωτίστως, με αποτέλεσμα μετρήσιμου έργου. Μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης δαπανών μηχανισμών ενεργοποίησης της υπάρχουσας πληθυσμιακής αρνητικής θέσης , ενεργού πληθυσμού, ηλικιακής σχέσης του συνολικού αριθμού πληθυσμού μπορεί να καλυφθεί από πόρους της υπάρχουσας υποδομής. Όλα τα Νοσοκομεία, που τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους, τα Κέντρα Υγείας, πρέπει να έχουν καλύψει, σε όλες τις θέσεις παροχής υπηρεσιών: εξοπλισμό, ανθρώπινου δυναμικού, φαρμακευτικής αγωγής, υπηρεσίες ιατρών/μαιευτήρων. Θα δέχονται ΟΛΕΣ οι μονάδες τις εγκυμονούσες Μητέρες από την πρώτη στιγμή κύησης μέχρι τον τοκετό, χωρίς κανένα πιστοποιητικό, βεβαίωση ασφαλιστικών ταμείων, ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία δαπάνη της όλες τις κυοφορούσες. Το κράτος θα ασκήσει έλεγχο, σε ΟΛΑ τα Μαιευτήρια, όπου και αν ανήκουν δημόσιο, ιδιωτικούς φορείς, θα ελέγξει/ελέγχει στο διηνεκές τις αποθήκες ανενεργού εξοπλισμού που έχει ανάγκη το κάθε Μαιευτήριο του κράτους, τα ιδιωτικά, θα τίθενται στη διάθεση των Μαιευτηρίων υποδοχής για κυοφορούσες Μητέρες. Για την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης των δαπανών εγκαίρου πληρωμής για τις κυοφορούσες Μητέρες είναι βασική η ανάγκη ειδικού Ταμείου Σύστασης Οικογένειας, καταβολής εξόδων – τίποτα σχετικό με τα διάφορα κέντρα ιατροφαρμακευτικής διαχείρισης ΕΟΠΥ, ΙΚΑ, κ.λπ, - που δεν θα έχει εξάρτηση αποφάσεων από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, θα έχει όμως ελέγχους από επιθεωρητές Ομάδας Ελέγχου, παρά τω Πρωθυπουργό. ...

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017