Ποιά Είναι Η Σχέση Φυτικής Ζωικής Παραγωγής: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Η Σχέση Φυτικής Ζωικής Παραγωγής

Η σχέση φυτικής – ζωικής παραγωγής, είναι στρεβλή στη χώρα μας. Δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες και τις δυνατότητες. Αυτό κάνουμε και ήδη- όχι μόνο μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια, τους βοσκοτόπους- αλλά κυρίως και μέσα από τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις, όλα αυτά, θέλουμε να στρέψουμε προς την κτηνοτροφία. Θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα....

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 05/01/2017