Τι Είναι Η Συνεχής Θεία Κοινωνία: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Συνεχής Θεία Κοινωνία

Η συνεχής Θεία Κοινωνία είναι υποχρεωτική… Δεν έχει καιρόν διωρισμένον η Θεία Κοινωνία. Όποτε ο χριστιανός είναι εν μετανοία και εξομολογήσει και γιγνώσκει το συνειδός του καθαρόν, (έχει καθαρή συνείδηση) δύναται να μεταλαμβάνη των θείων μυστηρίων και να αγιασθή». Και συνεχίζει! «Τι απαιτεί ο Θεός παρ᾿ ημών (από μας) ως προετοιμασίαν; Επίγνωσιν των ημετέρων αμαρτιών. Πένθος διά τα κακώς πεπραγμένα. Μετάνοιαν και εξομολόγησιν. Επάνοδον εις τον κατά Θεόν βίον. Αποχήν της αμαρτίας διά παντός. Και τέλος ν᾿ αποκτήσωμεν εν τη ψυχή ημών τον φόβον του Θεού, την πίστιν και την αγάπην. Ταύτα έχοντες οφείλομεν να προσερχώμεθα συνεχώς. Η αμάθεια και η αμαρτία αντικατέστησε την εκπλήρωσιν του καθήκοντος αυτού διά της παραβάσεως. Η σημερινή κατάσταση των χριστιανών Οι χριστιανοί σήμερον ούτε συνεχώς μεταλαμβάνουσι… ούτε αξίως, οσάκις μεταλαμβάνουσι. Προσέρχονται σήμερον εις τα άγια άνευ αληθούς ...

Πηγή greekpress.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017