Ποιά Είναι Η Πλαστική Χειρουργική: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Η Πλαστική Χειρουργική

Η πλαστική χειρουργική είναι μια από τις πιο παρεξηγημένες, αν όχι η πιο παρεξηγμένη ειδικότητα της Ιατρικής. Το πλήρες όνομα είναι Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική. Η Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική είναι το κομμάτι της από το οποίο «ξεκίνησε» η συγκεκριμένη ειδικότητα και συνεχίζει να αποτελεί την βάση πάνω στην οποία στηρίζεται. Είναι ο κλάδος εκείνος που παρεμβαίνει σε ένα τεράστιο φάσμα παθολογικών καταστάσεων από την γέννηση του ανθρώπου (συγγενείς παθήσεις), αλλά και επίκτητων. Η πρώτη περίπτωση περιλαμβάνει παθήσεις όπως τα «αφεστώτα ώτα» (πεταχτά αυτάκια στα παιδιά), τις συνδακτυλίες και τους συγγενείς σπίλους που μπορεί να είναι πολύ μεγάλων διαστάσεων. Οι παθήσεις της δεύτερης περίπτωσης είναι πολύ πιο συχνές και ...

Πηγή mylady.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017