Τι Είναι Το Hcuav: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Hcuav

Το HCUAV είναι ένα πειραματικό πρωτότυπο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στα πλαίσια ενός ερευνητικού Έργου που χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια ΕΣΠΑ και Εθνικά κονδύλια, στην δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-2011 της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ. Η πρόταση για το HCUAV κατατέθηκε το 2011 αλλά στην πρώτη φάση δεν εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του, διότι θεωρήθηκε από τους αξιολογητές ότι δε θα συνεισέφερε με κάτι ουσιαστικό στην διάχυση της τεχνογνωσίας μεταξύ Ανώτατο Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και εταιρειών (που ήταν και ο βασικός στόχος της δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-2011). Τελικά, το 2012 έγινε αντιληπτό από την Πολιτεία ότι η πρόταση άξιζε χρηματοδότησης και τον Σεπτέμβριο του 2013 εντάχθηκε στη δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-2011. Η διάρκεια του Έργου καθορίστηκε από το πλαίσιο ΕΣΠΑ στους 25 μήνες, ενώ η πρόταση του Έργου βασιζότανε σε διάρκεια 36 μηνών. Παρ’ όλα αυτά έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν από τους Μηχανικούς και τους Τεχνικούς της κοινοπραξίας και σε 25 μήνες σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί ένα Ελληνικό Μη-επανδρωμένο ...

Πηγή viadiplomacy.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017