Ποιό Είναι Το Κύριο Χαρακτηριστικό Της Ποιοτικής Λεβάντας: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιό Είναι Το Κύριο Χαρακτηριστικό Της Ποιοτικής Λεβάντας

Το κύριο χαρακτηριστικό της ποιοτικής λεβάντας είναι η χαµηλή περιεκτικότητα σε καµφορά. Η αγορά απαιτεί τα αιθέρια έλαια λεβάντας, να έχουν περιεκτικότητα σε καµφορά µέχρι το πολύ 0,6%. Με την υπέρβαση του παραπάνω ορίου το προϊόν θεωρείται λεβαντίνη από τις φαρµακοβιοµηχανίες και αρωµατοβιοµηχανίες, µε συνέπεια την απόρριψή του ή τη µείωση τις εµπορικής του αξίας. Να σηµειωθεί ότι περιεκτικότητα των αιθέριων ελαίων που προκύπτουν από τις εν λόγω ποικιλίες είναι το πολύ 0,3%. Επίσης, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνονται η διαύγεια του αιθέριου ελαίου (βαθµός διάθλασης) και η περιεκτικότητα του σε νερό και ξένες ύλες που πρέπει να είναι 0% και 3-5% αντίστοιχα. Μεγάλη σημασία στην επιλογή ποικιλίας Η διαδικασία της εγκατάστασης της καλλιέργειας διήρκησε περίπου 3 ώρες. Το προσωπικό ήταν 7 άτοµα εκ των οποίων ένας οδηγός τρακτέρ, τρία άτοµα στην φυτευτική µηχανή και 3 άτοµα που διόρθωναν τα φυτά πίσω από τη µηχανή. Η ποικιλία Σεφτόπολις φυτεύτηκε σε ποσοστό 70%, ενώ η Ιουµπιλέινα σε ποσοστό 30%. Ο Χάρης Παυλίδης, διευθυντής της Alpha Lavender, ο οποίος ήταν παρόν κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, τόνισε τη µεγάλη σηµασία που έχει η επιλογή της ποικιλίας που πρόκειται να καλλιεργηθεί, ως προς τις ιδιότητες της, διότι καθορίζει τα τελικά χαρακτηριστικά του αποστάγµατος και την εµπορική αξία του προϊόντος. Από τις ποικιλίες που φυτεύτηκαν, η Σεφτόπολις δηµιουργεί ετησίως 300 ανθοφόρα στελέχη ανά ρίζα και µπορεί να αποδώσει 650 κιλά άνθους και περίπου 15 κιλά αιθέριο έλαιο ανά στρέµµα, ενώ η Ιουµπιλέινα δηµιουργεί ετησίως 360-400 ανθοφόρα στελέχη ανά ρίζα, 554 κιλά άνθους και περίπου 15,7 κιλά αιθέριο έλαιο ανά στρέµµα. Στα 8 στρέµµατα χώρεσαν περίπου 17.600 φυτά, δηλαδή περίπου 2.200 φυτά ανά στρέµµα. Οι αποστάσεις που τηρήθηκαν κατά τη φύτευση ήταν 1.40 µέτρα µεταξύ των γραµµών και 30-35 εκατοστά επί της γραµµής. «Το κόστος εγκατάστασης εξαρτάται απ’ το πόσο καλοδουλεµένο είναι το χωράφι και τα εργατικά που θα χρειαστούν. Η εταιρία µας έχει το δικό της φυτώριο στη Χαλκιδική, από όπου και προµηθεύουµε τους παραγωγούς. Το κόστος 2200 φυταρίων ανέρχεται στα 350 ευρώ», δήλωσε ο κ. Παυλίδης. Η καλλιέργεια µετά την εγκατάσταση δεν απαιτεί ιδιαίτερες φροντίδες και πολλά επιπλέον έξοδα, πέραν του ξεχορταριάσµατος, αφού δεν χρειάζεται άρδευση, κλάδεµα, λίπανση και προστασία από εχθρούς και ασθένειες. Σταθερή απόδοση από τον τρίτο χρόνο ∆εδοµένου ότι η συγκοµιδή της λεβάντας συµπίπτει χρονικά µε αυτή των σιτηρών της κάθε περιοχής, η συγκοµιδή γίνεται από µέσα Ιουνίου έως τέλη Ιουλίου. Την πρώτη χρονιά η απόδοση της καλλιέργειας είναι ...

Πηγή agronews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017