Τι Είναι Ο Ηλεκτρισμός: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Ηλεκτρισμός

Ο ηλεκτρισμός είναι το απαραίτητο μέσο για τη μεγιστοποίηση των βαθμών απόδοσης σε κάθε λειτουργία, είναι, επίσης, η βάση διαφόρων μέσων για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει σήμερα να είναι οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον. Δηλαδή, η σπατάλη και η αδιαφορία για τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι εξαιρετικά βλαπτικές για τον σύγχρονο άνθρωπο. Έτσι, οι σπατάλες που συνδέονται με τα ενεργειακά συστήματα, επειδή τα μεγέθη μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να περιορίζονται. Σε ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σπατάλες μπορεί να προκύψουν είτε στην παραγωγή ή στη διακίνησή της, ή τέλος στη χρήση της όταν αυτή δεν είναι ορθολογική. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε με σκοπό να επιταχύνει τις απαιτούμενες εξελίξεις στον εκσυγχρονισμό των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι τρεις βασικοί στόχοι της είναι: (α) η εξασφάλιση οικονομικής ηλεκτρικής ενέργειας, (β) η διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής ισχύος, καθώς και (γ) η παροχή υψηλής ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Πριν την απελευθέρωση υπήρχαν τα μονοπώλια ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μονοπώλια ηλεκτρισμού συγκέντρωναν εξαιρετικά μεγάλη ισχύ – πέραν της ηλεκτρικής, και είχαν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ακόμα και τις κυβερνήσεις των κρατών. Τα μονοπώλια συνήθως ήταν τροχοπέδη σε εφαρμογή νέων τεχνολογιών για καλύτερους βαθμούς απόδοσης και για προστασία του περιβάλλοντος. Είχαν πάντα την τελευταία λέξη για ότι αφορούσε τον ηλεκτρισμό, και απέκλειαν τον ανταγωνισμό. ...

Πηγή tovima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017