Τι Είναι Οι Τρίφτερες Προπέλες: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Οι Τρίφτερες Προπέλες

Οι τρίφτερες προπέλες είναι οι πιο διαδεδομένες και χαρακτηρίζονται από καλές επιδόσεις. Σε ομαλές συνθήκες διατηρούν καλά την ισχύ ενώ προσφέρουν υψηλές τελικές ταχύτητες. Οι τετράφτερες έλικες εξασφαλίζουν γρηγορότερο πλανάρισμα ενώ προσφέρουν σταθερότητα στο σκάφος σε χαμηλότερες ταχύτητες και βελτιωμένη ταχύτητα στις μεσαίες στροφές διατηρώντας ίδιες στροφές λειτουργίας με τις τρίφτερες. Επίσης, προσφέρουν καλύτερο χειρισμό σε χαμηλές ταχύτητες και πιο ομαλή πλεύση από τις τρίφτερες. Τέλος, οι πεντάφτερες προπέλες προσφέρουν πιο γρήγορο πλανάρισμα, πολύ ομαλή πλεύση και καλύτερη επιτάχυνση. Σπηλαίωση Σπηλαίωση χαρακτηρίζεται το φαινόμενο κατά το οποίο σχηματίζονται κενοί χώροι κοντά στα πτερύγια της έλικας, διακόπτοντας τη συνεχή ροή του νερού σε αυτήν. Ως εκ τούτου τα πτερύγια δεν λειτουργούν σε μια συμπαγή μάζα νερού αλλά σε ένα αφρώδες μίγμα μικρότερης πυκνότητας με επακόλουθο την αύξηση της ολίσθησης και την μείωση της απόδοσης της προπέλας. Συνήθως, στις περιπτώσεις σπηλαιώσεως, δεν δημιουργείται η ανάλογη αύξηση της ώσης σε σημαντική αύξηση του ανά λεπτό αριθμού στροφών της έλικας και ταυτόχρονα παρατηρείται μείωση στην απόδοση. Η σπηλαίωση παρουσιάζεται όταν οι προπέλες στρέφονται με μεγαλύτερη ταχύτητα από την κανονική, ή όταν τα πτερύγια είναι πιο στενά από το απαιτούμενο πλάτος, οπότε προκύπτει μια ανεπαρκής επιφάνεια. Σπηλαίωση παρουσιάζεται ωστόσο και στην περίπτωση που οι προπέλες δεν είναι τοποθετημένες σωστά, με αποτέλεσμα την μη ομαλή του νερού προς και από τα πτερύγια, ακόμα και αν ή επιφάνειά τους είναι στα σωστά όρια. Επίσης, αν η άκρη των πτερυγίων βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια του νερού, μπορεί αυτά να «τραβήξουν» αέρα με αποτέλεσμα, εκτός από την κακή απόδοση να παρουσιαστεί και το φαινόμενο της σπηλαίωσης. Η σπηλαίωση επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες: - Σχήμα διατομής πτερυγίου, που επηρεάζει την κατανομή ταχύτητας και πιέσεως γύρω από αυτό. - Βάθος λειτουργίας της έλικας: Η αύξηση λειτουργίας του βάθους στο οποίο λειτουργεί η έλικα επιφέρει αύξηση της πιέσεως του περιβάλλοντος, επομένως μειώνει τις συνθήκες εμφανίσεως της σπηλαίωσης. - Ταχύτητα πτερυγίου: Η υψηλή ταχύτητα, η οποία προκαλείται από τον μεγάλο αριθμό στροφών σε συνδυασμό με την ακτίνα περιφοράς, ευνοεί τη σπηλαίωση. - Η αύξηση της αναπτυγμένης επιφάνειας προκαλεί δυσμενείς συνθήκες σπηλαιώσεως. Συνήθως η σπηλαίωση εμφανίζεται στα άκρα των πτερυγίων, ενώ μερικές φορές έχουμε σπηλαίωση κοντά στη ρίζα των πτερυγίων....

Πηγή archive.in.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017