Ποιό Είναι Το Ειδικό Κόστος Εκπομπών Co2: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιό Είναι Το Ειδικό Κόστος Εκπομπών Co2

Το ειδικό κόστος εκπομπών CO2, που είναι μία από τις τρεις συνιστώσες του ΜΚΕΚ, είναι ευθέως ανάλογο της τιμής του δικαιώματος CO2 και έχει ισχυρή και συνεχή μεταβλητότητα λόγω των αντίστοιχων χρηματιστηριακών μεταβολών της τιμής του δικαιώματος. Η μεθοδολογία θα έπρεπε να εφαρμόζεται,ως έχει,μόνο για το μέρος του ΚΑΘΠ που έχει σχέση μετο ΜΚΚ, με την διαφοροποίηση ότι η τιμή καυσίμου δεν θα εκφράζεται σε €/qmu αλλά σε €/GJ, μετά από διαίρεσή της με την ΚΘΔ του καυσίμου (GJ/qmu). Στην συνέχεια θα έπρεπε να προστίθεται το μέρος του ΚΑΘΠ που έχει σχέση με τις συνιστώσες του ΜΚΕΚ, όπως αυτές δηλώθηκαν την ημέρα κατανομής d-1 από τους παραγωγούς. Για παράδειγμα αν οι τιμές και οι ΚΘΔ των καυσίμων πέρυσι και φέτος ήταν οι ίδιες αλλά είχαμε μεταβολή στην τιμή του δικαιώματος CO2 κατά 5€/tn, αύξηση ή μείωση, η μεθοδολογία, όπως εφαρμόζεται, δίνει αμετάβλητο το μεταβλητό κόστος της θερμικής παραγωγής και άρα αμετάβλητη και την συνιστώσα του κόστους ευκαιρίας της υδροηλεκτρικής παραγωγής που ισούται με το ΚΑΘΠ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το μεταβλητό κόστος της θερμικής παραγωγής έχει αυξηθεί ή μειωθεί αντίστοιχα,κατά περίπου 5 €/MWh, δεδομένου ότι για το μίγμα της ελληνικής θερμικής παραγωγής, που αποτελείται από την παραγωγή θερμικών μονάδων λιγνίτη και φυσικού αερίου, ένας μεσοσταθμικός συντελεστής εκπομπών CO2 είναι της τάξης του 1 tnCO2/MWh. Επομένως ησυνιστώσα του κόστους ευκαιρίας της υδροηλεκτρικής παραγωγής που ισούται με το ΚΑΘΠ προκύπτει λανθασμένη, με αποτέλεσμα να εισάγεται σημαντική στρέβλωση στις καθημερινές τιμολογούμενες προσφορές των ΥΗΣστην αγορά Η/Ε. Ήδη η στρέβλωση που έχει εισαχθεί στην αγορά Η/Ε από 1.10.2016 είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η τιμή του δικαιώματος CO2 τον μήνα Σεπτέμβριο 2015 ήταν 8,13 €/tn ενώ τον Σεπτέμβριο του 2016 ήταν 4,32 €/tn. Μιχαήλ Κουναλάκης Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Δρ. Αεροδιαστημικής Μηχανικής Πανεπιστημίου MichiganΗ.Π.Α. Επικεφαλής Μόνιμης Ομάδας Ρυθμιστικού Πλαισίου & Αγοράς Γενική Διεύθυνση Παραγωγής / ΔΕΗ Α.Ε....

Πηγή energypress.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017