Ποιά Είναι Τα Πρώτα Σε Κατανάλωση Φάρμακα: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Τα Πρώτα Σε Κατανάλωση Φάρμακα

Τα πρώτα σε κατανάλωση φάρμακα είναι σκεύασματα ρανιτιδίνης, ομεπραζόλης, εσομεπραζόλης και ραμπεπραζόλης, που συνολικά καλύπτουν πάνω από το 75% της αγοράς. ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟ 2006 10,8 1.Τα φάρμακα που το 2006 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια πωλήσεις ανήλθαν στο 50 και καταλαμβάνουν το 45% της αγοράς. 2.Τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν περισσότερο τα βιοτεχνολογικά φάρμακα ή βιολογικά φάρμακα που σήμερα αφορούν το 1/5 των νέων φαρμάκων που κυκλοφορούν κάθε χρόνο και αφορούν πολύ σοβαρές ασθένειες. Είναι όμως και πολύ υψηλού κόστους φάρμακα όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξή τους, αφού σε ένα κλασικό φάρμακο το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο περίπου, ενώ ένα βιοτεχνολογικό φάρμακο έχει έως και 50% αυξημένο κόστος λόγω της ύπαρξης πολλών κλινικών μελετών και δοκιμών. 3.Τέλος, η άνθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης στη φαρμακοβιομηχανία οφείλεται στην αυξημένη μακροβιότητα των πληθυσμών, τα καινοτόμα φάρμακα και τον διψήφιο αριθμό ανάπτυξης των νέων αγορών, όπως Κίνα – Βραζιλία – Ρωσία....

Πηγή iatronet.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017