Τι Είναι Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Ο Ανθρώπινος Εγκέφαλος

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πραγματικά από τις πιο περίπλοκες δομές και συνεπώς οι λειτουργίες του χαρακτηρίζονται από την ίδια πολυπλοκότητα. Η άποψη ότι ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου ορίζει αποκλειστικά μια συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι αναχρονιστική. Επομένως, οι μετωπιαίοι λοβοί είναι πολύ σημαντικοί στην ρύθμιση του συναισθήματος, της σκέψης και της κίνησης και βλάβες σε αυτούς μπορούν να επιφέρουν αρκετά σοβαρές δυσλειτουργίες. Παρόλα αυτά, η λογική ή η “πολιτισμένη” ανθρώπινη συμπεριφορά σίγουρα δεν οφείλεται αποκλειστικά μόνο σε αυτούς. Βιβλιογραφία: Martin, G. N. (2006). ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: εγκέφαλος και συμπεριφορά. Αθήνα: Ίων/εκδόσεις έλλην, 2011. Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (2005). Εγκέφαλος και συμπεριφορά. Αθήνα: Πασχαλίδης, 2006.

Πηγή maxmag.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017