Τι Είναι Το Prometheus 5: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Prometheus 5

Το Prometheus-5 είναι μια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (CHP) και έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτείται με διάφορα καύσιμα (υγραέριο / προπάνιο, φυσικό αέριο, βιοαέριο) και να τα μετατρέπει σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μέσω κελιών καυσίμου με ενδιάμεση παραγωγή υδρογόνου. Οι αγορές στις οποίες απευθύνεται το προϊόν περιλαμβάνουν κατοικίες εκτός ή εντός δικτύου, σταθμούς τηλεπικοινωνιών, σκάφη και φορτηγά αυτοκίνητα. Η νέα τεχνολογία της Helbio, μέσω του Prometheus-5, στοχεύει να συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα οποία ευθύνονται για την ήδη παρατηρούμενη κλιματική αλλαγή, στην κατανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, κυρίως σε περιοχές του πλανήτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με υπάρχοντα δίκτυα καθώς και στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας με την χρήση οργανικών αποβλήτων, βιομάζας και βιοαερίου. Η προτεινόμενη τεχνολογία συνάδει με τη γενικότερη Ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική της προώθησης καθαρότερων και αποδοτικότερων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και είναι σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό οδικό χάρτη για μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2050. Η χρηματοδότηση αφορά στη βιομηχανοποίηση και «εμπορικοποίηση» του Prometheus-5. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος της Helbio ανέρχεται στα 1,71 εκ. ευρώ, εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι 1,2 εκ. ευρώ. Η διάρκεια του έργου είναι 2 έτη, με ημερομηνία έναρξης την 1/9/2016. Η εταιρεία Η αποτελεί εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που ...

Πηγή greenbusiness.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017