Τι Είναι Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, πρέπει να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές της, πριν να είναι πολύ αργά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστήσει την προμήθεια ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας φθηνή και εύκολη για την ενίσχυση των καταναλωτών ενέργειας», δήλωσε ο Simon Skillings, ο συντάκτης της έκθεσης και συνεργάτης της E3G. Στην έκθεση, με τίτλο «Ενεργειακή μετάβαση υπό την καθοδήγηση των καταναλωτών», τα μέλη του RE100 πραγματοποιούν μια σειρά από προτάσεις για να αναβαθμίσουν τον αντίκτυπο της επόμενης νομοθετικής δέσμης στην ευρωπαϊκή αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο στόχος της ΕΕ για το 2030 Για να γίνει εφικτή η εξάρτηση του ενεργειακού συστήματος κατά 100% από τις ΑΠΕ, η έκθεση ζητά οι στόχοι του 2020 για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ορίζονται στην οδηγία για τις ΑΠΕ να «αποτελέσουν την ελάχιστη βάση για τη συμβολή των κρατών μελών προς το στόχο της ΕΕ για το 2030». Παράλληλα, με την πρόσκληση για τον επιμερισμό της προσπάθειας μεταξύ των κρατών μελών, η έκθεση υποστηρίζει επίσης ότι η «προτεραιότητα στις ανανεώσιμες γεννήτριες θα πρέπει να διατηρηθεί, ή, εναλλακτικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή και άλλες αποτελεσματικές διαδικασίες για την αποφυγή του περιορισμού της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές». Τέλος, η έκθεση ζητά ένα «σύστημα πιστοποίησης για τη μη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια». Η τεχνική αυτή σήμανση πρέπει να επιτρέπει «την πώληση της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καταστεί η πρώτη επιλογή για τους καταναλωτές». «Είτε οι εταιρείες αγοράζουν ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια είτε θέλουν να δημιουργήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι ίδιες, ζητάμε η ΕΕ να μας υποστηρίξει στην επίτευξη του στόχου μας. Απαιτείται η ισχύς νομοθετικών πλαισίων για να επιτραπεί σε περισσότερες επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να επενδύσουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», δήλωσε ο John Harris, ο υπέυθυνος επενδύσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ΙΚΕΑ....

Πηγή skai.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017