Τι Είναι Οι Ποδηλατοδρόμοι: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Οι Ποδηλατοδρόμοι

Οι ποδηλατοδρόμοι είναι οι χώροι που λειτουργούν ως ειδικές λωρίδες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ποδήλατα. Συνήθως οι λωρίδες διαμορφώνονται στα πεζοδρόμια και περιλαμβάνουν σύμβολα με ένα ποδήλατο και ένα βέλος. Η παρουσία τους, και ιδιαίτερα η διασύνδεσή τους, οδηγεί σε μια καλύτερη κατανομή των οδικών χώρων και βελτιώνει την ποιότητα ζωής για τους κατοίκους παρέχοντας πιο υγιείς και πιο βιώσιμες μεταφορές σε μικρές αποστάσεις. Η ύπαρξη ενός επαρκούς δικτύου ποδηλατοδρόμων προωθεί το ποδήλατο ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, υγιέστερο και πιο βιώσιμο, ιδιαίτερα κατάλληλο για την ευκολότερη κάλυψη μικρών αποστάσεων. Το συνολικό μήκος των λωρίδων είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως είναι η εγγύτητά τους προς τον πληθυσμό και το επίπεδο της διασύνδεσης με στρατηγικά σημεία της πόλης. Θεσσαλονίκη: Η τιμή του δείκτη, εκπεφρασμένη σε ποσοστό κατοίκων που ζουν κοντά σε ποδηλατοδρόμους είναι 16,6%. Όριο βιωσημότητας: Θα μπορούσε να οριστεί διαστήματα περίπου 90% -100% ως το επιθυμητό επίπεδο της εγγύτητας σε ποδηλατόδρομους (Cots and Herbert, 2010). Κατανομή του μοντέλου μεταφορών και μετακινήσεων Η κατανομή των ταξιδιών ανά τρόπο μεταφοράς στην αστική περιοχή είναι ένας δείκτης που εκφράζει της ποιότητας της κινητικότητας. Έχει σαφή σχέση με την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η οδική κίνηση είναι μια σημαντική αιτία της κακής ποιότητας του αέρα στις πόλεις. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των δημόσιων και ιδιωτικών μεταφορών, η κατανομή των μεταφορικών μέσων αποτελεί βασικό δείκτη για τον ορισμό της πολιτικής μεταφορών. Η βιώσιμη ισορροπία της κινητικότητας και της προώθηση των δημόσιων μεταφορών αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους σε μεγάλες πόλεις. Θεσσαλονίκη: Μέσα από μια τομεακή ανάλυση που έγινε το 2008 προκύπτει: 45% μετακίνηση με αυτοκίνητο (συμπεριλαμβανομένου ταξί, με χρήση σε ποσοστό 4%), 5% μετακίνηση με μοτοσικλέτες, 31% μετακίνηση με λεωφορείο και 1% μετακίνηση με ποδήλατο και 18% μετακίνηση πεζή (Μουσιόπουλος και Νικολάου, 2008). Όριο Βιωσιμότητας: Η επιθυμητή χρήση των ιδιωτικών οχημάτων θα μπορούσε να τεθεί κάτω από το 20% του συνόλου των μεταφορών, έτσι ώστε το υπόλοιπο των ταξιδιών στην πόλη να γίνεται με άλλους τρόπους μεταφοράς (δημόσιες συγκοινωνίες, το περπάτημα / ποδηλασία). Πράσινες ζώνες και χώροι αναψυχής Οι πράσινες ζώνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο αστικό περιβάλλον. Βελτιώνουν την ποιότητα των κατοίκων της ζωής, ιδίως την ποιότητα του αέρα. Εκτός από μέρη όπου οι πολίτες μπορούν να απολαύσουν τον ελεύθερο χρόνο τους οι πλατείες, οι κήποι και τα πάρκα βοηθούν την πόλη να είναι πιο ισορροπημένη αμβλύνουν τις επιπτώσεις των κτιρίων και της ρύπανση. Η λίστα με τα οφέλη για μια πόλη είναι ατελείωτη. Εκτός από τα οφέλη σε σχέση με την υγεία, όπως ο μετριασμός των εκπομπών ή της ρύπανσης συνολικά, η ύπαρξη χώρων πρασίνου δίνει δομή στην πόλη, την προστατεύει από υπερβολικά υψηλά επίπεδα πυκνότητας και οικοδόμησης. Ακόμα βοηθά στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Ο δείκτης αυτός μετρά τις υπάρχουσες ζώνες πρασίνου και χώρων αναψυχής και τη σχέση με τον αριθμό των κατοίκων Θεσσαλονίκη: Το ποσό των πράσινων ζωνών είναι 2.6 Τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο (Vlacholostas et al., 2014). Όριο Βιωσιμότητας: Σύμφωνα με τις ...

Πηγή polytexnikanea.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/02/2017