Τι Είναι Τα Entec: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Entec

Τα ENTEC είναι λιπάσματα με σταθεροποιημένο άζωτο που κατάκτησαν την αγορά εντός λίγων μόνο ετών. To UTEC είναι λίπασμα τελευταίας γενιάς με αναστολέα ουρεάσης, που ελαχιστοποιεί τις απώλειες της ουρίας, με αποτέλεσμα τις υψηλές αποδόσεις, γνωρίζοντας ευρεία αποδοχή στην ελληνική αγορά. Η ΕuroChem Agro Ελλάς διακινεί τα λιπάσματα που παράγονται από την EuroChem στην Αμβέρσα αλλά και μια σειρά πρόσθετων προϊόντων από άλλους επιλεγμένους προμηθευτές. Το εργοστάσιο της Κορίνθου έχει έκταση 35.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 10.600 τ.μ. είναι στεγασμένα. Εχει αποθηκευτική ικανότητα 20.000 τόνων συσκευασμένου προϊόντος σε υπαίθριο χώρο, 3.000 τόνων συσκευασμένου προϊόντος σε στεγασμένο χώρο και 20.000 τόνων χύμα προϊόντος. Η εγγύτητά του με το λιμάνι της Κορίνθου σε συνδυασμό με τη στρατηγική του θέση επιτρέπουν στη EuroChem Agro Ελλάς να πραγματοποιεί εξαγωγές προϊόντων ENTEC σε χώρες της Μεσογείου. H καρδιά του εργοστασίου είναι η μονάδα σταθεροποίησης (ΕNTECation – inhibition). Το αυτοματοποιημένο σύστημα συνεχούς ροής που διαθέτει για τη συγκεκριμένη διεργασία διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα και την ομοιομορφία των προϊόντων ανάμεσα στις διαφορετικές παρτίδες παραγωγής. Η διαδικασία ελέγχεται ηλεκτρονικά από βιομηχανικούς Η/Υ, ενώ αισθητήρες υπάρχουν σε όλα τα στάδια παραγωγής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα και η εγγυημένη σύνθεση των προϊόντων. Η μονάδα ΕΝΤΕCation έχει δυναμικότητα 90.000 τόνων τον χρόνο και άλλους 90.000 τόνους η καινούργια μονάδα UΤΕCation. Οι δύο μονάδες συσκευασίας λειτουργούν με εξίσου αυτοματοποιημένες μεθόδους και με μεγάλη ακρίβεια, ενώ η δυναμικότητά τους ξεπερνά τους 210.000 τόνους τον χρόνο. Διασφάλιση ποιότητας Η EuroChem Agro Ελλάς δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα των προϊόντων τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την αποθήκευση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, λαμβάνονται δείγματα κατά την άφιξη των προϊόντων από κάθε καράβι που έρχεται στην Κόρινθο. Επιπρόσθετα, οι τοπικές Αρχές (ΚΕΠΠΥΕΛ) ενημερώνονται και λαμβάνουν δείγματα με κάθε άφιξη καραβιού. Από το λιμάνι τα χύμα προϊόντα μεταφέρονται στο εργοστάσιο της Κορίνθου και αποθηκεύονται σε διαφορετικά σιλό για την αποφυγή πιθανής ανάμιξης και αλλοίωσης. Οσον αφορά τη διακίνηση και την προστασία των τελικών προϊόντων, πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα υλικά συσκευασίας τα οποία ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν δοθεί από τη μητρική εταιρεία. Τα σακιά είναι από PE και προστατεύουν το τελικό προϊόν από την υγρασία. Επιπρόσθετα, το ειδικό σύστημα σφράγισης των σακιών σε συνδυασμό με τον ειδικό σχεδιασμό για τη διαφυγή του αέρα από τα σακιά εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία του προϊόντος. Το φιλμ προστασίας (shrink hood) της παλέτας προσφέρει πλήρη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και την υγρασία, καθώς και μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη μεταφορά των προϊόντων. Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας πραγματοποιούνται έλεγχοι, ενώ δείγματα προϊόντος λαμβάνονται για έλεγχο της ποιότητας και της σταθερότητας του προϊόντος. Δείγματα προϊόντων παρακολουθούνται σε τακτική βάση, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά τους ύστερα από μακροχρόνια αποθήκευση, αλλά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αντίστοιχος έλεγχος γίνεται και στα υλικά συσκευασίας. Μονάδα έρευνας και πειραματισμού Λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας του προσωπικού στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων ENTEC αλλά και της στρατηγική θέσης της Ελλάδας, το εργοστάσιο της Κορίνθου επιλέχθηκε από τη μητρική εταιρεία για την εγκατάσταση πρότυπης μονάδας πειραματισμού και έρευνας για την παραγωγή ENTEC – UTEC σε μικρή – πειραματική κλίμακα. Η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και εξυπηρετεί δοκιμές για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ΕΝΤΕC – UTEC όχι μόνο για την ελληνική αγορά, αλλά και για ολόκληρο τον ομίλο. Το συγκεκριμένο κέντρο καθιστά τη EuroChem Agro Ελλάς στο επίκεντρο της ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η άμεση αξιοποίηση των δεδομένων στην παραγωγή νέων τύπων λιπασμάτων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Η εμπειρία των 18 ετών παρουσίας στην Ελλάδα καθώς και η τεχνική υποστήριξη από τα κεντρικά γραφεία στη Γερμανία είναι επιπρόσθετες εγγυήσεις της παραγωγής των ENTEC – UTEC στην Ελλάδα, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση και τη διαρκή εξέλιξή τους. Η ταυτότητα της μονάδας – Απόσταση 10 χλμ. από το λιμάνι της Κορίνθου. – Εκταση 35.000 τ.μ. (στεγασμένα τα 10.600 τ.μ.). – Στρατηγική θέση για αποστολή ENTEC προϊόντων σε χώρες της Μεσογείου. – Ικανότητα αποθήκευσης 20.000 τόνων συσκευασμένου προϊόντος σε υπαίθριο χώρο, 3.000 τόνων συσκευασμένου προϊόντος σε στεγασμένο χώρο και 20.000 τόνων χύμα προϊόντος....

Πηγή agro-business.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017