Τι Είναι Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, καθώς διαθέτει προηγμένες τεχνολογικές υποδομές και μακρόχρονη πείρα σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, Μεταφορά Τεχνολογίας και Υπηρεσίες Καινοτομίας. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Καλογεράς, Ερευνητής του E.M.Π, τις βασικές αρχές λειτουργίας του Internet Of Things και τους λόγους που οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοιχτά δημόσια δίκτυα αποτελούν την κινητήρια δύναμη του διαδικτύου των πραγμάτων στις έξυπνες πόλεις. Το βασικό κομμάτι του εργαστηρίου ξεκίνησε με την από τον Βασίλη Χρυσό, για τους τρόπους που το Internet of Things, οι ανοιχτές τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, παρουσιάζοντας και παραδείγματα από τις δράσεις και τις λύσεις της Ex Machina. Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, και δημιούργησαν σενάρια που είχαν σαν στόχο την κατανόηση αξίας χρήσης των ανοικτών δεδομένων σε εφαρμογές IoT....

Πηγή ekt.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017