Τι Είναι Η Ρίζα Πτερυγίου Πλήμνη: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Ρίζα Πτερυγίου Πλήμνη

Η ρίζα πτερυγίου είναι το κοντινότερο σημείο στην πλήμνη. Η κορυφή του είναι η εξωτερική ακμή του πτερυγίου. Ακμή εισόδου: Είναι η πλευρά του πτερυγίου που εισέρχεται στο νερό και εξυπηρετεί στην περιστροφή της έλικας πρόσω. Ακμή εξόδου: Είναι η πλευρά που εξέρχεται το νερό. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη μίας έλικας είναι: Η διάμετρός της η οποία είναι ισοδύναμη με εκείνη του κύκλου που περιγράφεται από τα άκρα των πτερυγίων της. Το βήμα, που εκφράζει τη θεωρητική απόσταση την οποία θα διανύσει η έλικα σε μια πλήρη περιστροφή. Ως μονάδα μέτρησης του βήματος χρησιμοποιείται η ίντσα, η οποία ισοδυναμεί με 2,54 εκατοστά. Έτσι, μια έλικα με βήμα 21 ίντσες, σημαίνει ότι σε μία πλήρη περιστροφή της θα διανύσει απόσταση: 21 x 2,54=53,34 εκατοστά. Το πλήθος των πτερυγίων που συντελεί στο μέγεθος της συνολικής επιφάνειας της έλικας που βρίσκεται μέσα στο νερό. Κλίση (Rake), είναι η γωνία που σχηματίζει το πτερύγιο με τον άξονα της προπέλας και εκφράζεται σε μοίρες. Όταν το πτερύγιο είναι κάθετα τοποθετημένο επάνω στον κορμό, τότε η κλίση είναι 0°. Όσο το πτερύγιο κλίνει προς τα πίσω, η γωνία που σχηματίζεται από τις δύο νοητές ευθείες –αυτή που είναι κάθετη στον κορμό και η άλλη που ακολουθεί το επίπεδο του πτερυγίου- αυξάνει, μεγαλώνοντας και το rake. Η φορά της προπέλας Οι προπέλες χαρακτηρίζονται ως δεξιόστροφες (right handed ή Clockwise) όταν στρέφονται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού και ως αριστερόστροφες (left handed ή anti-clockwise) όταν στρέφονται αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Η φορά χαρακτηρίζεται παρατηρώντας τους ελικοφόρους άξονες από την πρύμνη. Eίδη ελίκων Έλικες σταθερού βήματος Χωρίς να έχουν να επιδείξουν κάποια καινοτομία, πρόκειται για προπέλες των οποίων το βήμα είναι σταθερό. Έλικες μεταβαλλόμενου βήματος Πρόκειται για έλικες απόλυτα υδροδυναμικές. Στα σκάφη αγωνιστικού τύπου είναι δίφτερες, ενώ στα σκάφη κρουαζιέρας είναι συνήθως τρίφτερες, με πλεονέκτημα την ιδανική απόδοση και μειονέκτημα την υψηλή τιμή της αγοράς. Όσον αφορά το τεχνικό μέρος, πρόκειται για μια διαδικασία μεταβολής της γωνίας τοποθέτησης των πτερυγίων, η οποία πραγματοποιείται με μηχανισμό και έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του βήματος και κατ’ επέκταση την ιδανική προσαρμογή στις εκάστοτε απαιτήσεις και τον βελτιωμένο βαθμό απόδοσης. Έλικες παρόμοιου είδους χρησιμοποιούνται συνήθως σε ιστιοπλοϊκά σκάφη, ρυμουλκά και μεγάλου εκτοπίσματος πλοία. Έλικες επιφανείας Έχοντας ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό τις επιδόσεις, οι προπέλες επιφανείας, όπως προκύπτει από την ονομασία τους, είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν στην επιφάνεια του νερού, με τα πτερύγια να περιστρέφονται τόσο μέσα στο νερό όσο και έξω από αυτό κατά το ήμισυ. Οι προπέλες επιφανείας διαθέτουν μεγάλη κλίση πτερυγίου, το επονομαζόμενο ως «rake». Η υψηλότερη κλίση γενικά βελτιώνει την ικανότητα της προπέλας να λειτουργήσει σε καταστάσεις σπηλαίωσης ή αερισμού, όπως όταν τα πτερύγια βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού. Τα πλεονεκτήματα των ελίκων με μεγάλο rake ωστόσο αναδεικνύονται σε ελαφρά και γρήγορα σκάφη αφού, συν τοις άλλοις, κρατείται ψηλά η πλώρη του σκάφους, με επακόλουθο να μειώνονται οι τριβές από την πλαγιολίσθηση. Έλικες αντιθέτου περιστροφής Μεγάλη επιτυχία γνώρισε η εφαρμογή δύο ελίκων αντιθέτου περιστροφής στην ίδια προπελοφόρο μονάδα, με πρώτη εφαρμογή το έτος 1980 στους κινητήρες Volvo Penta, οι οποίες, ενώ αρχικά αντιμετώπισαν οξεία κριτική, εφαρμόστηκαν στη συνέχεια από την Mercruiser. Με την εφαρμογή ελίκων αντιθέτου περιστροφής οι επιδόσεις βελτιώνονται, προσφέροντας καλύτερη συμπεριφορά κυρίως στην εκκίνηση και το πλανάρισμα. Η συνηθέστερη διάταξη των ελίκων αντίθετης περιστροφής αφορά την τοποθέτησή τους στο πίσω τμήμα της προπελοφόρου μονάδας. Τα τελευταία χρόνια όμως εφαρμόζεται η τοποθέτησή τους στο εμπρόσθιο τμήμα της προπελοφόρου μονάδας, με πολύ καλά μάλιστα αποτελέσματα ώσης. Αναδιπλούμενες έλικες Οι ...

Πηγή archive.in.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 03/01/2017