Τι Είναι Οι Ίνες Υάλου: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Οι Ίνες Υάλου

Οι ίνες υάλου είναι ουσιαστικά η πανοπλία της λάμας (μπαρέτας). Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται οι μηχανικές ιδιότητες του πολυαμιδίου το οποίο έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. Με το πολυαμίδιο μπορούν να κατασκευαστούν διατομές μειωμένου πάχους, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος της ευστάθειας της τελικής κατασκευής. Η αύξηση του πλάτους του προφίλ με την ταυτόχρονη αύξηση του πλάτους του πολυαμιδίου που χρησιμοποιείται ως υλικό θερμοδιακοπής, μειώνει σημαντικά τη διερχόμενη θερμότητα από τη μάζα του υλικού. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας κυμαίνονται περίπου από 1,8 έως 3,0 W/m2K. Αυτό έρχεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την προσθήκη αφρώδους θερμομονωτικού υλικού στο χώρο μεταξύ των πολυαμιδίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται συντελεστές θερμοπερατότητας των προφίλ περίπου 1-1,8 W/m2K, ενώ έχουν αναφερθεί και συντελεστές θερμοπερατότητας μικρότεροι της μονάδας. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της θερμοδιακοπής είναι η μείωση της συμπύκνωσης υδρατμών στην επιφάνεια του κουφώματος και άλλες παρακείμενες λείες (μη πορώδεις) επιφάνειες στο εσωτερικό του χώρου. Η αύξηση του πλάτους του προφίλ δίνει τη δυνατότητα χρήσης υαλοπινάκων μεγαλύτερου πάχους (διπλοί ή τριπλοί) συμβάλλοντας θετικά στην θερμομόνωση και στην ηχομόνωνση που προσφέρει το κούφωμα. Επιπροσθέτως η χρήση ελαστικών παρεμβισμάτων με όσο το δυνατό μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με το αλουμίνιο βελτιώνει όχι μόνο τη θερμομόνωση, αλλά και την αεροστεγανότητα και την υδατοστεγανότητα. Τα σύγχρονα κουφώματα στην πράξη Εάν λάβουμε ως παράδειγμα μία οικία που βρίσκεται στη ζώνη Β (π.χ. Αττική) η οποία έχει 4 μπαλκονόπορτες διαστάσεων 1,20×2,20 με έτος κατασκευής το 1980. Η αντικατάσταση αυτών με νέες αλουμινίου με θερμοδιακοπή μπορούν επιφέρουν τα εξής αποτελέσματα: 1) εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 30%/έτος (~1900kWh) 2) εξοικονόμηση χρημάτων περίπου 600€/έτος από τις δαπάνες ψύξης και θέρμανσης. 3) μείωση των εκπομπών CO2 περίπου 1570 Kg/έτος Η συνολική επίδοση στην εξοικονόμηση ενέργειας για ένα κούφωμα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το συντελεστή Uw, αλλά και από άλλες ιδιότητες, όπως η αεροδιαπερατότητα. Ένα παράδειγμα προκειμένου να το κατανοήσουμε καλύτερα. Αν ένα κούφωμα έχει πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (μικρή τιμή 1,8) αλλά δεν έχει καλή τιμή αεροδιαπερατότητας (τιμή 1), τότε χάνουμε πολύ ενέργεια λόγω μεταφοράς από τον αέρα (το κούφωμα μπάζει), παρότι η απώλεια ενέργειας λόγω ροής της θερμότητας στο κούφωμα είναι χαμηλή. Το συνολικό αποτέλεσμα πάντως δεν είναι καλό. Για τον λόγο αυτό η απλή αντικατάσταση κρυστάλλων σε παλαιά κουφώματα, τις περισσότερες φορές δεν είναι αποτελεσματική ως προς το συνολικό αποτέλεσμα. Επίσης είναι σημαντικό και αυξάνει την διάρκεια ομαλής λειτουργίας των κουφωμάτων να γίνεται ετήσια συντήρηση, η οποία πολλές φορές προβλέπεται από την σύμβαση έργου κατά την αγορά των κουφωμάτων αλουμινίου και αποτελεί προϋπόθεση για την επέκταση της εγγύησης. Τελειώνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ότι το επίπεδο ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και των υπηρεσιών από τον κλάδο των δομικών κατασκευών αλουμινίου είναι υψηλό και σε αρκετά προσιτές τιμές, αρκεί ο καταναλωτής να απευθύνεται σε πιστοποιημένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΟΒΑΣ, επειδή πολλές φορές γίνεται αποδέκτης παραπόνων από ιδιώτες, ενημερώνει τους καταναλωτές ως Πανελλήνια Ομοσπονδία σε κάθε ευκαιρία, προκειμένου να αποφύγουν φαινόμενα παραπληροφόρησης και εξαπάτησης με δυσάρεστες συνέπειες για όλους μας. Άρθρο του κυρίου Θεόφιλου Παγιάτη Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινοσιδηροκατασκευαστών....

Πηγή b2green.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017