Τι Είναι Η Τεχνολογία Ανέπαφων Συναλλαγών Contactless: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Τεχνολογία Ανέπαφων Συναλλαγών Contactless

Η τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών (contactless) είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η κάρτα σας ή το κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να επικοινωνεί με το τερματικό του εμπόρου στο σημείο πώλησης (τερματικό POS). Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας Πηγή:...

Πηγή news.engine.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017