Τι Είναι Η Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Υπεράκτια Αιολική Ενέργεια

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι μια σχετικά ακριβή μορφή παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με τα ρεύματα και το αλμυρό νερό των ωκεανών να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες για την κατασκευή και λειτουργία ανεμογεννητριών. Ωστόσο, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορούν να κατασκευαστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και να αξιοποιήσουν ισχυρότερους ανέμους από ό,τι οι ανεμογεννήτριες στην ξηρά. Η τεχνολογία κρίνεται ως απαραίτητη για την Ε.Ε., ώστε να επιτευχθεί ο στόχος περικοπής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050, δήλωσαν οι υπουργοί. Οι δέκα χώρες δεσμεύτηκαν για την εναρμόνιση των ρυθμιστικών πλαισίων, το διαμοιρασμό τεχνικών πληροφοριών και τη βελτίωση του διακρατικού συντονισμού σχετικά με την υποδομή του απαιτούμενου δικτύου.

Πηγή energyin.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016