Τι Είναι Το Φυσικό Έλατο: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Φυσικό Έλατο

Το φυσικό έλατο είναι επίσης 2 φορές καλύτερο ως προς τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και 3 φορές καλύτερο ως προς τις επιπτώσεις για το φυσικό οικοσύστημα. Με βάση την ανάλυση που έγινε και η οποία βασίστηκε στις προαναφερθείσες παραδοχές, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι περιβαλλοντικά προτιμητέο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να αγοράσετε φυσικό δέντρο με τη ρίζα του μέσα σε γλάστρα και να το φυτέψετε στον κήπο σας αμέσως μετά τις γιορτές! Έτσι το περιβαλλοντικό όφελος μεγαλώνει . Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, τα χριστουγεννιάτικα έλατα στην Ελλάδα προέρχονται από φυτείες σε ορεινές περιοχές, όπως για παράδειγμα τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και το Περτούλι στα Τρίκαλα. Αυτά τα έλατα φυτεύονται σε πυκνό σύνδεσμο με μόνο σκοπό την υλοτομία τους και την προώθησή τους στη ελληνική αγορά. Σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από την πώληση των ελάτων στηρίζουν παραδασόβιους πληθυσμούς που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στα ελληνικά βουνά και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αποτελούν την μόνη πηγή εισοδήματο ς. Όταν υλοτομούνται τα χριστουγεννιάτικα έλατα παρίσταται δασικός υπάλληλος και προμηθεύει τους καλλιεργητές με μολυβοσφραγίδα η οποία δένεται σε κάθε υλοτομημένο έλατο. Αυτή η σφραγίδα αποδεικνύει την προέλευση των ελάτων από καλλιέργειες. Οπότε προσέχουμε όταν αγοράζουμε χριστουγεννιάτικο έλατα αν έχει αυτή τη σφραγίδα! Το άρθρο γράφτηκε από τον Κων/νο Αμπελιώτη, Αναπληρωτή καθηγητή Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και βασίζεται στην ακόλουθη δημοσιευμένη εργασία σε πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Theodoropoulou Ο., Zachos F., Douvalis S., Kalogeropoulos A., Pappia C., Reppa E., Detsis V. and K. Abeliotis (2009). Natural or artificial Christmas tree: a case study from Greece. 2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE). πηγή:kalyterizoi....

Πηγή geonews.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017