Τι Είναι Η Λάμπα Φθορισμού: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Η Λάμπα Φθορισμού

Η λάμπα φθορισμού είναι επαγωγικό φορτίο, ενώ όλα τα άλλα είναι ωμικά. Τα ωμικά φορτία καταναλώνουν πραγματική ισχύ. Τα επαγωγικά φορτία καταναλώνουν εκτός από την πραγματική ισχύ και μια άλλη ισχύ, προκειμένου να αναπτύξουν τα απαιτούμενα μαγνητικά πεδία, την άεργο ισχύ η οποία όντως «φορτώνει» το δίκτυο της ΔΕΗ. Τα περισσότερα «οικιακά» φορτία είναι ωμικά και ως εκ τούτου καταναλώνουν πραγματική ισχύ. Οι συσκευές που καταναλώνουν άεργη ισχύ, είναι πρακτικά όσες διαθέτουν κάποιο κινητήρα και οι λαμπτήρες φθορισμού. Οι καινούργιες συσκευές διαθέτουν στην πλειονότητά τους αντισταθμιστικές διατάξεις για την άεργο ισχύ. Συνεπώς η όποια οικονομία γίνεται από τις συσκευές εξοικονόμησης είναι πολύ μικρή. Στην τσέπη του όμως ο καταναλωτής δεν θα δει καμιά οικονομία και αυτό γιατί οι «οικιακοί» μετρητές της ΔΕΗ, καταγράφουν και χρεώνουν μόνο την πραγματική ισχύ. Στη βιομηχανία – βιοτεχνία ή τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, και γενικά όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι μετρητές πραγματικής και άεργου ισχύος, τότε επιβάλλεται η μελέτη, ο σχεδιασμός και τοποθέτηση αντισταθμιστικών διατάξεων περιορισμού της άεργου ισχύος με αυτόματη λειτουργία και όχι μια συσκευή απλά τοποθετημένη στη πρίζα. Άλλωστε η μόνιμη λειτουργία της, όταν δεν υπάρχουν επαγωγικά φορτία, «φορτίζει» η ίδια το δίκτυο της ΔΕΗ. Το κόστος κατασκευής αυτών των συσκευών εκτιμάται σε λιγότερο από 10€, το αποτέλεσμα τους σε οικιακές καταναλώσεις μηδενικό. Συνεπώς οι συσκευές εξοικονόμησης δουλεύουν, αλλά αν περιμένουμε εξοικονόμηση χρημάτων και απόσβεση της αξίας τους «μας δουλεύουν» και μάλιστα χοντρά. Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος-Επιθεωρητής email:g.periv@hotmail.com kin....

Πηγή polispress.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017