Τι Είναι Τα Αηηε: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Αηηε

Τα ΑΗΗΕ είναι τα ταχύτερα αυξανόμενα απόβλητα στην Ε.Ε. και από 8,3 έως 9,1 εκατ. τόνους το 2005 θα φτάσουν τα 12,3 εκατ. τόνους το 2020 Σύμφωνα με την Κομισιόν, μεταξύ 2011 και 2020 ελευθερώνονται από εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού όρο ετησίως πάνω από 6.700 τόνοι αερίων του θερμοκηπίου, με αποτέλεσμα κλιματικές ζημίες και οικονομικές ζημίες 1 δισ. ευρώ ετησίως Στην Ελλάδα το 2015 ανακυκλώθηκαν 48.000 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων - αύξηση 8% σε σχέση με το 2014 Η νέα νοηματοδότηση του «χρειάζομαι» από το «θέλω», ταυτόχρονα με τη διαρκώς ...

Πηγή avgi.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 23/01/2017