Τι Είναι Τα Μόνιμα Cookies: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Τα Μόνιμα Cookies

Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν τον υπολογιστή, όταν ξαναανοίξει ο χρήστης τον πλοηγό ίντερνετ, ούτως ώστε η πλοήγησή του να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη. Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά: Για την παροχή προς τους χρήστες πρόσβασης στις προσωπικές τους υπηρεσίες, μέσω εισόδου στο λογαριασμό τους (login) Για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες (π.χ. MyClubs, MyProfile, MyWishList κλπ) Για στατιστικούς λόγους και για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές. Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του Pathfnder. Για λόγους marketing (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα, για την παρουσίαση και λειτουργία διαφημιστικών μηνυμάτων) και για την εμφάνιση πληροφοριών στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στο Pathfinder. Tα περισσότερα προγράμματα περιήγησης / φυλλομετρητές (browsers) αποδέχονται την αποστολή cookies από προεπιλογή. Ο χρήστης ενημερώνεται για τη χρήση των cookies στις υπηρεσίες του Pathfinder και μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση ή να αποδέχεται επιλεκτικά ορισμένα cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies ή ορισμένα από αυτά για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στις σελίδες του Pathfinder ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες σελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά και μεταξύ άλλων ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του και στις εν γένει προσωπικές υπηρεσίες (όπου απαιτείται να γίνεται login). Το Pathfinder.gr χρησιμοποιεί για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών του καμπανιών την πλατφόρμα ADMAN™, την οποία έχει δημιουργήσει η Phaistos Networks AE καθώς και δικτυακές πλατφόρμες (adservers) τρίτων εταιρειών. Τόσο η πλατφόρμα ADMAN™ όσο και οι δικτυακές πλατφόρμες άλλων εταιρειών χρησιμοποιούν για την εύρυθμη λειτουργία τους τη μέθοδο των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται πρωταρχικώς για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν, ορισμένες εξ αυτών ενδέχεται όμως να χρησιμοποιούν cookies και για την παροχή συμπεριφορικής διαφήμισης. Ας σημειωθεί ότι και τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη ο οποίος παραμένει πάντα ανώνυμος. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγραφή των Cookies της πλατφόρμας ADMAN™, που πιθανόν έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, την αποτροπή ή τον περιορισμό της τοποθέτησης Cookies μελλοντικά στον υπολογιστή σας αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του προγράμματος πλοήγησης (browser) του υπολογιστή σας (Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox, Netscape Navigator κλπ), ώστε να αποτρέψετε γενικότερα την τοποθέτηση Cookies, παρακαλούμε επισκεφτείτε την παρακάτω διεύθυνση: . Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα αποτροπής της τοποθέτησης cookies από τους adservers των συνεργαζόμενων με το Pathfinder.gr εταιρειών (εάν παρέχεται αυτή η δυνατότητα), παρακαλούμε επισκεφθείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: DoubleClick: Sizmek: Στην ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για τη συμπεριφορική διαφήμιση καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξαιρεθείτε από την προβολή τέτοιων διαφημίσεων. Διαφήμιση Οι χρήστες που ενδιαφέρονται να διαφημιστούν στο Pathfinder.gr, προκειμένου να λάβουν όλες τις απαραίτητες γι' αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσουν στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Τηλέφωνο - E-mail - URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το Pathfinder.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι του κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες των υπηρεσιών / σελίδων τους. Ψηφοφορίες Για τη συμμετοχή των χρηστών σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Pathfinder.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. "Δεσμοί" (Links) προς άλλα sites Το Pathfinder.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι ασφαλώς δεν ελέγχονται από το Pathfinder.gr αλλά από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Pathfinder.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους οι τρίτοι δικτυακοί τόποι (και οι ιδιοκτήτες / διαχειριστές) ακολουθούν ή εφαρμόζουν. IP Addresses H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του Pathfinder.gr. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του Pathfinder (server, data base, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του Pathfinder.gr δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί -τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας- από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές. Εφαρμοστέο Δίκαιο Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του Ρathfinder.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν. 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το Ρathfinder.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών. Η χρήση των υπηρεσιών του Pathfinder.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος....

Πηγή Pathfinder.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 02/01/2017