Τι Είναι Το Πρότυπο Iso 9001 2008: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Πρότυπο Iso 9001 2008

Το πρότυπο ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διασφάλιση της ποιότητας και ορίζει τη σωστή λειτουργία μιας επιχείρησης, έτσι ώστε η τελική μορφή των προϊόντων και υπηρεσιών να ικανοποιεί στο μέγιστο τις απαιτήσεις των πελατών. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την CL8.com στην προσπάθειά της για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, δίνει πρόσθετη αξία στους πελάτες της CL8.com, αφού οι υπηρεσίες που επιλέγουν καλύπτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις. O Γιώργος Ευσταθίου, Διευθυντής Διαχείρισης Συστημάτων αναφέρει: «Αυτή η πιστοποίηση αποτελεί ορόσημο για την CL8.com. Η εταιρεία εφαρμόζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πώληση των υπηρεσιών της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της. Μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συνάμα ...

Πηγή businessnews.com.cy >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017