Ποιό Είναι Το Μέτσοβο: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιό Είναι Το Μέτσοβο

Το Μέτσοβο είναι το μεγαλύτερο βλαχοχώρι της χώρας μας και ένα από τα μεγαλύτερα των Βαλκανίων. Κτίστηκε από κτηνοτρόφους σε μια πολύ προνομιακή θέση, καθώς βρισκόταν πάνω στο κύριο πέρασμα μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Οι Μετσοβίτες δεν είναι μια κοινότητα ανθρώπων που προσπαθούν να ζουν παραδοσιακά αλλά άνθρωποι που βιώνουν την παράδοση, την αλήθεια και την αξία της. Στο Μέτσοβο η παράδοση δεν είναι ένα αντικείμενο μουσειακής χρήσεως και λαογραφικής σπουδής αλλά η ίδια η ταυτότητα και η ζωή του. Στη φωτογραφία βλέπουμε Μετσοβίτισσες με τα καθημερινά τους, τη μαντίλα, την καζάκα και την ποδιά. Το Μέτσοβο υπήρξε πάντα ένας ζωντανός οικισμός, με οικονομία βασισμένη στην κτηνοτροφία, το εμπόριο και τη χειροτεχνία. Οι Μετσοβίτες έμποροι, που πλούτισαν στην Ευρώπη, στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες και στη Ρωσία, ευεργέτησαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, κτίζοντας δημόσια κτήρια, γεφύρια, εκκλησίες και σχολεία. Το Μέτσοβο, που ήταν στην ουσία μια πόλη- αγορά και σταθμός εξυπηρέτησης των διερχομένων εμπόρων από Ανατολή και Δύση, αποτέλεσε κέντρο ανταλλαγής πολιτισμού μεταξύ των διαφόρων τοπικών πληθυσμών. Ξεχωρίζουν η δράση του Ιδρύματος Τοσίτσα και η μορφή του Ευάγγελου Αβέρωφ, που ...

Πηγή dinfo.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 12/01/2017