Ποιά Είναι Η Κύρια Αγορά Προέλευσης Διεθνών Αφίξεων: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Ποιά Είναι Η Κύρια Αγορά Προέλευσης Διεθνών Αφίξεων

Η κύρια αγορά προέλευσης διεθνών αφίξεων είναι η Αγγλία (43,9%). Με βάση το ποσοστό αφίξεων ακολούθησαν οι αγορές της Ιταλίας (15,1%), της Σουηδίας (7,2%) και της Αυστρίας (5,9%). Χαμηλότερο ποσοστό αφίξεων παρουσίασαν οι αγορές της Νορβηγίας (5%), της Δανίας (3,6%) και της Γερμανίας (3%). Για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, η κύρια αγορά βάσει αφίξεων είναι η Ελλάδα (96% του συνόλου των αφίξεων). Για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, κύρια αγορά βάσει αφίξεων αποτελεί η Ελλάδα (——80% του συνόλου των αφίξεων). Για την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, οι αφίξεις από Έλληνες επισκέπτες αποτελούν το 67% του συνόλου των αφίξεων. Το έτος 2014, η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε μείωση στις αφίξεις και διανυκτερεύσεις από Έλληνες επισκέπτες σε σύγκριση με το έτος 2010. Όσον αφορά στους διεθνείς επισκέπτες, το 2014 οι αφίξεις και διανυκτερεύσεις ήταν σημαντικά αυξημένες σε σχέση με το έτος 2010. Για το έτος 2015, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων είχε τη μεγαλύτερη δυναμικότητα ξενοδοχειακών υποδομών με το 73,7% του συνολικού αριθμού ξενοδοχειακών μονάδων, το 69,2% του συνολικού αριθμού κλινών και το 68,89% του συνολικού αριθμού των δωματίων στην Περιφέρεια. Το σύνολο των ενοικιαζόμενων δωματίων καταγράφεται στη Μαγνησία (77%) με τις άλλες ενότητες να έχουν σχετικά μικρό δυναμικό. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη νησιωτικότητα (Σποράδες) της Π.Ε. Μαγνησίας και στην αυξημένη τουριστική κίνηση που παρατηρείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Μαγνησία διαθέτει 1.304 μονάδες, 8.171 δωμάτια και 19.091 κλίνες. Η συγκέντρωση των επιπλωμένων κατοικιών καταγράφεται στο σύνολό της στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (98%), υψηλότερο και από των ενοικιαζόμενων δωματίων (77%), αντανακλώντας τη ζήτηση για καταλύματα που παρατηρείται κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά το διάστημα 2010-2014, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων σημείωσε σημαντική μείωση στις αφίξεις κατά 14,2% το έτος 2012 και συνέχισε με ανοδική πορεία μέχρι το 2014, όπου πραγματοποιήθηκαν 339.072 αφίξεις. Τα υψηλότερα επίπεδα αφίξεων για τους Έλληνες επισκέπτες σημειώθηκαν το έτος 2010, με 593.007 αφίξεις. Μετά το 2012, υπήρξε μείωση των αφίξεων από Έλληνες, με εξαίρεση το έτος 2013 όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 2,7% (σε σχέση με το 2012). Τα υψηλότερα επίπεδα αφίξεων για τους διεθνείς επισκέπτες σημειώθηκαν το έτος 2014, με 288.400 αφίξεις. Οι διεθνείς αφίξεις ακολούθησαν ανοδική πορεία κατά την περίοδο 2010-2014, με εξαίρεση το έτος 2012 όπου σημειώθηκε μείωση κατά -18%.. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων σημείωσε με διαφορά το μεγαλύτερο αριθμό διανυκτερεύσεων διαχρονικά με μέσο όρο 1.200.000 διανυκτερεύσεις κατά τα έτη 2010 μέχρι 2014. Το έτος 2014 το ποσοστό των αφίξεων που πραγματοποιήθηκαν από Έλληνες επισκέπτες ήταν 63%, ενώ το ποσοστό των αφίξεων από διεθνείς επισκέπτες ήταν 37%. Συνεπώς στο σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ποσοστό αφίξεων των Ελλήνων επισκεπτών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των διεθνών επισκεπτών. Οι διανυκτερεύσεις που υλοποιήθηκαν από Έλληνες επισκέπτες είχαν πτωτική πορεία, με εξαίρεση το έτος 2013 όπου σημειώθηκε ελάχιστη αύξηση. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σημείωσε μείωση κατά 19,3% σε σύγκριση με το 2010. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων από ...

Πηγή e-thessalia.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 09/01/2017