Τι Είναι Το Marketing Branding Τόπου: Συλλέξαμε την καλύτερη πηγή για αυτό το θέμα και σας την παραθέτουμε μαζί με άλλες πληροφορίες.

Τι Είναι Το Marketing Branding Τόπου

Το Marketing & Branding Τόπου είναι μία διαδικασία νέα και σχεδόν άγνωστη για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία όμως για πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πόλεις, αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο της ανάπτυξης και της αστικής ανταγωνιστικότητάς τους. Ολοένα και περισσότερες πόλεις διεθνώς επιχειρούν να βελτιώσουν την εικόνα και τη φήμη τους, με βάση τις πρακτικές του marketing και branding τόπου. Το ζητούμενο είναι η προσέλκυση νέων κατοίκων, τουριστών και επενδυτών και η πρόκληση αισθήματος τοπικής υπερηφάνειας στους κατοίκους. Η τάση αυτή συνοδεύεται από την αναζήτηση ενός θεωρητικού πλαισίου, καθώς και μεθοδολογικών εργαλείων, για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εφαρμογής των αντίστοιχων στρατηγικών, προκαλώντας μία ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα επιστημονική συζήτηση.

Πηγή tilegrafima.gr >>>

Χρήστες που ενδιαφέρθηκαν για το παραπάνω βρήκαν χρήσιμα και τα:

Δημιουργία Σελίδας: 27/12/2016