Ενα Ανθολόγιο με ενδιαφέροντα θέματα για μια επιχείρηση

  1. Δωρεάν συνδρομή στο InterBIZ Newsletter (Εβδομαδιαίο περιοδικό για το Internet και τις επιχειρηματικές εφαρμογές του)
  2. ’ρθρα από το περιοδικό InterBIZ (Κείμενα για την αξιοποίηση του Internet από επιχειρήσεις και ιδιώτες)
  3. Το τελευταίο τεύχος του InterBIZ Newsletter
  4. Το web site της Εταιρείας Χ (χρησιμοποιήστε το απλό εικαστικό του ως δείγμα για να πάρετε ιδέες για το δικό σας site)
  5. Το web site της Εταιρείας Ψ (μερικές ακόμη ιδέες για το δικό σας site)
  6. Ερωτήσεις και Απαντήσεις πάνω στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές του Internet
  7. (Παλαιά αλλά χρήσιμη λίστα από συμβουλές)
  8. Οι Web σελίδες του Internet Advertising Bureau και της American Marketing Association


Επιστροφή στις σελίδες της ΕΕΕΙ

© 2005 Γιώργος Επιτήδειος
Υποδείξεις, Ερωτήσεις, Σχόλια στην διεύθυνση gepiti@gepiti.com