[InterBIZ Newsletter Logo]

Οι χρήστες του web προτιμούν το κείμενο από τις εικόνες

Σε κάποια σεμινάρια διαφήμισης τα οποία είχα παρακολουθήσει πριν από μερικά χρόνια, ο εκπαιδευτής μάς είχε εξηγήσει πως, αν και η διαφήμιση επηρεάζει την πρώτη αγορά (μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει στον πελάτη την επιθυμία να δοκιμάσει το προϊόν), δεν μπορεί ποτέ να τον πείσει να γίνει τακτικός αγοραστής αν αποδειχθεί στην πράξη πως το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Αυτό το γεγονός ήρθε να μας υπενθυμίσει πρόσφατα μια έρευνα των Stanford University και Poynter Institute, σύμφωνα με την οποία οι αναγνώστες ειδησεογραφικού περιεχομένου στο Web αδιαφορούν πλήρως την εμφάνιση των σελίδων (φωτογραφίες και γραφικά), αφιερώνοντας το σύνολο της προσοχής τους στο κείμενο (δηλαδή σε ό,τι έχει ουσιαστική και όχι αισθητική αξία).

Χάρη σε ειδικές μικρές κάμερες οι ερευνητές κατέγραψαν με λεπτομέρεια τις κινήσεις των ματιών κάθε αναγνώστη και έφθασαν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Οι χρήστες του Web διαβάζουν πάντοτε υπό πίεση. Γι' αυτό και η ματιά τους πέφτει στα γραφικά και τις φωτογραφίες μόνο αφού τελειώσουν την ανάγνωση του κειμένου. Η συμπεριφορά αυτή είναι ακριβώς αντίθετη από εκείνη της ανάγνωσης εντύπων (εφημερίδων και περιοδικών) όπου οι αναγνώστες κινούνται με χαλαρότερους ρυθμούς και γι' αυτό πρώτα ξεφυλλίζουν ένα έντυπο κοιτώντας τις φωτογραφίες και μετά αρχίζουν την ανάγνωση.

  • Οι χρήστες του Web διαβάζουν περισσότερο από τους αναγνώστες των εντύπων (μελετούν, κατά μέσο όρο, το 75% κάθε online άρθρου έναντι 30% του περιεχομένου ενός τυπωμένου κειμένου).

  • Η επιλογή των άρθρων που θα διαβαστούν γίνεται με βάση την ποιότητα του κειμένου και όχι την εμφάνιση της σελίδας (τα πιο καλογραμμένα κείμενα κερδίζουν τους περισσότερους αναγνώστες). Επίσης, παρατηρήθηκε πως τα άρθρα με ξεκάθαρους τίτλους ήταν πιο δημοφιλή από εκείνα που διέθεταν χαριτωμένες, μυστηριώδεις ή "έξυπνες" επικεφαλίδες.

  • Το personalization δεν είναι καθόλου δημοφιλές. Ακόμη και όσοι ζητούν να τους παρέχονται μόνο ειδικές κατηγορίες ειδήσεων σύντομα ακυρώνουν τις επιλογές τους φοβούμενοι πως μπορεί να υπάρχει κάτι χρήσιμο και σημαντικό σε όσα δεν βλέπουν.

  • Αν και σπανίως ένας αναγνώστης θα κάνει κλικ στο banner, φαίνεται πως του δίνει περισσότερη σημασία απ' ό,τι στα άλλα γραφικά της σελίδας. (Η ματιά του 45% των online αναγνωστών μένει συνήθως στα banners για 1 δευτερόλεπτο.)

Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα παλαιότερων αντίστοιχων ερευνών (Jakob Nielsen 1994, 1997) και μας υπενθυμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη συγγραφής σύντομων κειμένων στο web. Είναι φανερό πως όταν στα ειδησεογραφικά sites (δηλαδή στους χώρους που συχνάζουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται έντονα για τη λήψη πληροφοριών) διαβάζεται κατά μέσο όρο μόνο το 75% κάθε σελίδας, τότε σε μια κοινή (π.χ. εταιρική) σελίδα το ποσοστό πλήρους αναγνωσιμότητας (από την αρχή μέχρι το τέλος της σελίδας) θα είναι εξαιρετικά μικρότερο.

Γι' αυτό και τα κείμενα πρέπει να είναι περιεκτικά, με ξεκάθαρους τίτλους και να επιτρέπουν στο χρήστη να πάρει σημαντικές πληροφορίες χωρίς να χρειαστεί να διαβάσει ολόκληρο το κείμενο (ρίχνοντας απλώς και μόνο μια ματιά στη σελίδα). Αυτό επιτυγχάνεται με την εκτεταμένη χρήση λιστών (π.χ. α) θέμα, β) θέμα κ.λπ.), με τον περιορισμό της έκτασης του κειμένου, με το σημάδεμα (π.χ. bold) των σημαντικότερων λέξεων και με διάφορες άλλες μεθόδους.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα διάβαζαν web σελίδες από Η/Υ συνδεδεμένους στο δίκτυο με γραμμές Τ1 (1,51 Mbps) ή ταχύτερες. Γι' αυτό και η προτίμησή τους στο κείμενο έχει μεγαλύτερη αξία, καθώς δεν χρειαζόταν να περιμένουν πολύ μέχρι να φορτωθούν τα γραφικά κάθε σελίδας (οι περισσότεροι χρήστες κοιτούν υποχρεωτικά πρώτα το κείμενο και μετά τα γραφικά διότι συνήθως το κείμενο εμφανίζεται πρώτο, ενώ οι εικόνες καθυστερούν αρκετά).

Γιώργος Επιτήδειος
gepiti@gepiti.com

Αποκτήστε μια δωρεάν συνδρομή στο InterBIZ

Επιστροφή στο Αρχείο ’ρθρων Παλαιών Τευχών
Επιστροφή στις Επιχειρηματικές Σελίδες

Copyright 1998, 1999, 2000 Γιώργος Επιτήδειος
Υποδείξεις, Ερωτήσεις, Σχόλια στην διεύθυνση gepiti@gepiti.com