[InterBIZ Newsletter Logo]

Πώς βελτιώνεται η θέση ενός web site στις μηχανές αναζήτησης του Internet
Γιώργος Επιτήδειοςgepiti@gepiti.com

 

Τα εργαλεία αναζήτησης του Internet αποτελούσαν πάντοτε τη δημοφιλέστερη υπηρεσία του web, καθώς οι χρήστες ήταν, είναι, και θα είναι πάντοτε, υποχρεωμένοι να τα χρησιμοποιούν για να βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Για τον λόγο αυτό από τις πρώτες μέρες του δικτύου η καταχώρηση σε αυτά βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν μια ισχυρή και προβεβλημένη παρουσία στο Web.

Στους καταλόγους πληροφοριών (www.yahoo.com, www.answers.com κ.λπ.) τα πράγματα ήταν πάντοτε σχετικά απλά. Όσα sites παρουσιάζονται σε αυτούς έχουν ελεγχθεί από εξειδικευμένο προσωπικό και, αν γίνουν αποδεκτά, εμφανίζονται στις σελίδες του καταλόγου σε θέση επιλεγμένη από τους διαχειριστές (editors) κάθε εργαλείου. Έτσι, το μόνο που έχουν να κάνουν οι webmasters για να προβάλλουν το site τους είναι να το προτείνουν στους υπεύθυνους του καταλόγου (μέσω κάποιας ειδικής φόρμας καταχώρησης) και να "κάνουν την προσευχή τους" (οι επιλογές δεν μπορούν να επηρεαστούν από τρίτους).

Πολύ διαφορετική όμως είναι η διαδικασία στην περίπτωση των μηχανών αναζήτησης (www.altavista.com, www.google.com, www.lycos.com, www.hotbot.com κ.λπ.). Εκεί η επιλογή των σελίδων γίνεται αυτόματα από κάποιο ειδικό πρόγραμμα (γνωστό ως bot ή agent) το οποίο καταχωρεί όσες σελίδες ανακαλύψει στη βάση δεδομένων της μηχανής, χωρίς ανθρώπινη μεσολάβηση. Όταν λοιπόν κάποιος χρήστης της μηχανής κάνει μια αναζήτηση, δίνοντας μια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά, η μηχανή θα εμφανίσει στην πρώτη δεκάδα από τις χιλιάδες σελίδες που περιέχουν τις ίδιες λέξεις εκείνες τις οποίες το πρόγραμμα έχει κρίνει με κάποιο αυτόματο τρόπο πως είναι οι "καλύτερες". Αυτά τα 10 αποτελέσματα θεωρούνται τα πιο κρίσιμα για κάθε site, καθώς οι περισσότεροι χρήστες επιλέγουν συνήθως μια ή περισσότερες από αυτές τις παραπομπές για να βρουν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.

Η δημοτικότητα των 10 πρώτων αποτελεσμάτων μαζί με την ιδιαιτερότητα της αυτόματης επιλογής τους έχει βοηθήσει πολλά sites να αποκτήσουν μεγάλη δημοτικότητα, καθώς κάθε πρόγραμμα αυτόματης καταχώρησης και αναζήτησης πληροφοριών ακολουθεί μια σειρά από προκαθορισμένες διαδικασίες ταξινόμησης. Έτσι, οι ιδιαιτερότητές του μπορούν, με λίγη ή πολύ προσπάθεια, να αξιοποιηθούν προς όφελος όποιας εταιρείας θέλει να εξασφαλίσει την καταχώρησή της στη μηχανή και την εμφάνιση του site της σε καλή θέση κάθε φορά που ένας χρήστης εκτελεί μια αναζήτηση. Οι δημοφιλέστερες τεχνικές που ακολουθούνται για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα είναι:

Χειροκίνητη καταχώρηση

Θεωρητικά κάθε μηχανή αναζήτησης θα βρει και θα καταχωρήσει μόνη της όλες τις σελίδες που υπάρχουν στο δίκτυο αρκεί να υπάρχει ήδη καταχωρημένη στη μηχανή κάποια άλλη σελίδα η οποία περιέχει παραπομπές προς αυτές. Το Internet όμως είναι πια πολύ μεγάλο (περιέχει περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο σελίδες) και επεκτείνεται με τόσο μεγάλη ταχύτητα που η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης (Altavista) έχει καταχωρήσει "μόνο" 300 εκατομμύρια σελίδες (ας σημειωθεί πάντως ότι μηχανές όπως το Google και το Direct Hit χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές καταχώρησης που δεν μπορούν να συγκριθούν με μόνο μέτρο τον αριθμό των αποθηκευμένων σελίδων).

Για τον λόγο αυτό κάθε webmaster πρέπει να καταχωρήσει ο ίδιος τις σελίδες του στις ειδικές φόρμες καταχώρησης νέου site που διαθέτει κάθε μηχανή (συνήθως μπορεί κανείς να τις βρει από την αρχική σελίδα της μηχανής πίσω από μια παραπομπή με τίτλο "Add URL", "Submit web site" ή κάτι παρόμοιο).

Υπάρχουν βέβαια και προϊόντα λογισμικού τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη καταχώρηση σε πολλές μηχανές ταυτόχρονα. Ωστόσο, η γνώμη του υπογράφοντος είναι πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για δύο λόγους:

  1. Δεν είναι αξιόπιστα (έχω δοκιμάσει δεκάδες φορές να καταχωρήσω site με περισσότερα του ενός από αυτά τα προγράμματα και τελικά έγινε αποδεκτό μόνο όταν έκανα την καταχώρηση με το χέρι)

  2. Τις περισσότερες φορές οι καταχωρήσεις τους γίνονται σε χώρους άνευ αξίας (όταν μελέτησα τις 700 μηχανές στις οποίες καταχωρεί κάθε site το λογισμικό που χρησιμοποίησα πρόσφατα, ανακάλυψα πως υποβάλλει τα sites για καταχώρηση ακόμη και σε μηχανή αναζήτησης για τυφλούς Εβραίους!)

Είναι λοιπόν καλύτερο να επιδιώκουμε την καταχώρηση σε λίγες και καλές μηχανές παρά σε πολλές και άχρηστες. Αν αυτό σας φαίνεται πολύ κουραστικό, παρηγορηθείτε με την ιδέα πως το ίδιο πρόβλημα με σας αντιμετωπίζουν και οι περισσότεροι web masters και web marketers με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται και αυτοί να ακολουθήσουν την ίδια βαρετή και επίπονη διαδικασία (σύμφωνα με το SearchEngineWatch οι πλειοψηφία τους προτιμά να καταχωρεί χειροκίνητα τις σελίδες ενός site λόγω των προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω).

Με την ευκαιρία αυτής της αναφοράς αξίζει να σημειωθεί πως κακώς δηλώνεται από τις περισσότερες ελληνικές εταιρείες web hosting ότι καταχωρούν κάθε site πελάτη τους σε 5, 10 ή 500 μηχανές. Στην πραγματικότητα απλώς το "υποβάλουν για καταχώρηση", και δεν έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις ενέργειες κάθε μηχανής. (’λλο "καταχωρώ" και άλλο "προτείνω για καταχώρηση".)

Επιλογή των κατάλληλων λέξεων κλειδιών

Οι μηχανές αναζήτησης θα μπορούσαν να ονομαστούν και "εργαλεία λεκτικής αναζήτησης" διότι εισάγοντας σε αυτές μια σειρά από λέξεις μας δίδουν ως αποτέλεσμα τις web σελίδες οι οποίες τις περιέχουν. Μια από τις δυσκολότερες εργασίες για έναν webmaster είναι η επιλογή των λέξεων αναζήτησης τις οποίες θέλει να συνδέσει με τη σελίδα του (π.χ. η σελίδα μου θέλω να εμφανίζεται στην πρώτη δεκάδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης όταν ο χρήστης ψάχνει με τις λέξεις ή τις φράσεις Greece, Paros hotel, Paros info).

Δυστυχώς, δεν είναι πρακτικά εφικτό να καλύψει κανείς το σύνολο των χρήσιμων συνδυασμών λέξεων με αυτές τις τεχνικές. Έτσι πρέπει να επιλεγούν με μεγάλη προσοχή λίγες (π.χ. 2 ή 3) λέξεις και να σχεδιαστεί η σελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει καλύτερα με αυτές (δηλαδή εμφανίζεται σε ανώτερη θέση κατάταξης μετά από μια αναζήτηση).

Η καλύτερη μέθοδος επιλογής των λέξεων αυτών είναι ο πειραματισμός με μερικούς φίλους ή με πελάτες της εταιρείας η οποία θα παρουσιάζεται μέσα από τις σελίδες (το προσωπικό της ίδιας της εταιρείας πρέπει να αποφεύγεται διότι ασχολείται επαγγελματικά με το θέμα και γι' αυτό δεν χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του απλού χρήστη). Για παράδειγμα, αν η σελίδα διαφημίζει μαθήματα Marketing, οι αναζητήσεις θα μπορούσαν να γίνουν με Marketing Lessons, Marketing Courses, Marketing Seminars, Marketing Training ή ίσως με κάτι άλλο.

Οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν πως δεν πρέπει να επενδύσει κανείς σε πολύ δημοφιλείς λέξεις κλειδιά (π.χ. αθλητικά, δώρα κ.λπ.) διότι οι χρήστες του Internet συνήθως ψάχνουν για κάτι πολύ συγκεκριμένο και αποφεύγουν τους πολύ γενικούς όρους (οι περισσότεροι γνωρίζουν από την προηγούμενη εμπειρία τους πως οι γενικές αναζητήσεις σπάνια ανταμείβονται με πολλές χρήσιμες σελίδες). Γι' αυτό, είναι καλύτερο να επιλέγονται λέξεις οι οποίες περιγράφουν λιγότερο γενικές έννοιες (π.χ. αντί για παπούτσια, να χρησιμοποιηθούν λέξεις όπως πέδιλα, δετά παπούτσια, τακούνια κ.λπ.).

Γενικά, είναι καλό να δηλώνετε πολλές διαφορετικές λέξεις κλειδιά σε πολλά σημεία της σελίδας σας (τίτλος, <META> tags κ.λπ.) διότι με τον τρόπο αυτό αυξάνετε τον αριθμό των φραστικών συνδυασμών με τους οποίους μπορεί να σας ανακαλύψει ένας χρήστης. Επιλέξτε τόσο γενικές όσο και εξειδικευμένες λέξεις σχετικές με το site. Επίσης είναι προτιμότερο οι λέξεις να είναι γραμμένες στο πληθυντικό και, αν είναι δυνατόν, να δηλώνονται και τα παράγωγά τους (παράθυρο, παραθυρόφυλλο κ.λπ.).

Τέλος, μην ξεχνάτε πως οι άνθρωποι είναι ανορθόγραφοι. Σκεφτείτε ποια είναι τα πιο συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη στις λέξεις που σας ενδιαφέρουν (π.χ. τηλέφονο αντί για τηλέφωνο) και τοποθετήστε αυτές τις ανορθογραφίες στα Meta tags ή στον τίτλο των σελίδων σας.

Επιλογή του κατάλληλου τίτλου <TITLE>

Οι περισσότεροι web authors αγνοούν πως ο σημαντικότερο κριτήριο ταξινόμησης μιας σελίδας από τις μηχανές αναζήτησης δεν είναι οι <META> tags, η χρήση των οποίων περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αλλά ο τίτλος της σελίδας. Επειδή όμως ο τίτλος δεν διαβάζεται μόνο από τα αυτόματα προγράμματα καταχώρησης αλλά και από το κοινό, το περιεχόμενό του πρέπει να είναι σύντομο και περιεκτικό. Γι' αυτό οι λέξεις κλειδιά δεν πρέπει να γράφονται παρατακτικά (π.χ. Marketing Lessons, Courses, Seminars, Training), αλλά να περιέχονται σε μια περιγραφική και ελκυστική φράση (π.χ. Marketing Courses: A guide to Marketing Lessons, Seminars and Training).

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα επιλογής τους από το κοινό διότι τα περισσότερα εργαλεία εμφανίζουν στα αποτελέσματα της αναζήτησης τον τίτλο της σελίδας με τη μορφή παραπομπής (με έντονα και διαφορετικού χρώματος γράμματα). Αν λοιπόν ο τίτλος μιας σελίδας δεν αποτελεί απλώς μια παράταξη λέξεων, αλλά μια ελκυστική φράση, τότε αυξάνουν οι πιθανότητες να προτιμηθεί από τον χρήστη.

Χρήση των <META> tags

Οι <META> tags είναι οδηγίες (tags) της γλώσσας HTML οι οποίες περιέχουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη σελίδα στην οποία είναι τοποθετημένες. Υπάρχουν πολλών ειδών <META> tags οι οποίες χρησιμεύουν για την εκτέλεση ενός μεγάλου αριθμού ειδικών εργασιών. Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν κυρίως τη <META> description tag με την οποία περιγράφουμε το περιεχόμενο της σελίδας μας, καθώς και τη <META> keyword tag η οποία περιέχει τις λέξεις κλειδιά τις οποίες επιθυμούμε να συνδέσουμε με τη σελίδα μας.

Σήμερα, σχεδόν όλες οι μεγάλες και δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν τις <META> tags για να ορίσουν τη θέση καταχώρησης μιας σελίδας, ενώ πολλές μηχανές δεν δέχονται καν να καταχωρήσουν μια σελίδα αν δεν περιέχει αυτές τις πληροφορίες. Πρέπει όμως να τονιστεί πως η αδιαφορία για τα υπόλοιπα κριτήρια και η αποκλειστική χρήση των <META> tags ως βοηθήματος ταξινόμησης δεν είναι ποτέ αρκετή για να εξασφαλίσει μια καλή θέση κατάταξης σε κάποια web σελίδα.

Οι <META> tags μπορούν να τοποθετηθούν στις σελίδες ενός site με μεγάλη ευκολία ακόμη και από χρήστες οι οποίοι δεν γνωρίζουν HTML. Το μόνο που έχει να κάνει κάποιος είναι να ανοίξει τη σελίδα με έναν επεξεργαστή κειμένου όπως το notepad (υπενθυμίζουμε εδώ πως όλες οι web σελίδες αποτελούν στην πραγματικότητα απλά αρχεία κειμένου) και να τις τοποθετήσει στο κατάλληλο σημείο.

Οι <META> tags τοποθετούνται πάντοτε μέσα στην οδηγία <HEAD> της σελίδας μετά το τέλος της οδηγίας <TITLE> όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ΧΥΖ Marketing Institute - The online source for Marketing Information and training</TITLE>
<META NAME="description" CONTENT=" ΧΥΖ Marketing Institute is located in Athens, Greece, and specializes in Marketing Courses and Training.">
<META NAME="keywords" CONTENT=" Marketing Courses, lessons, seminars, training, advanced, direct marketing, Internet">
</HEAD>

Μια άλλη λιγότερο δημοφιλής, αλλά πολύ χρήσιμη <META> tag είναι η "robots" η οποία συντάσσεται ως εξής:

<META NAME="robots" CONTENT="index,follow">

(προσέξτε πως δεν υπάρχει διάστημα μεταξύ του index και του follow)

Όταν δηλώσουμε το CONTENT ως index, το λογισμικό αναζήτησης και καταχώρησης σελίδων του εργαλείου αναζήτησης λαμβάνει την εντολή να καταχωρήσει αυτή την σελίδα. Αν το CONTENT έχει δηλωθεί ως noindex, τότε η σελίδα αυτή δεν θα καταχωρηθεί.

Επίσης, όταν το CONTENT έχει δηλωθεί ως follow, αυτό σημαίνει πως το λογισμικό αναζήτησης και καταχώρησης πρέπει να ακολουθήσει τις παραπομπές που υπάρχουν στην παρούσα σελίδα. Αν έχει δηλωθεί ως nofollow (π.χ. διότι οι παραπομπές οδηγούν σε σελίδες οι οποίες δεν θέλουμε να καταχωρηθούν), τότε το λογισμικό θα τις αγνοήσει.

Ευτυχώς ή δυστυχώς η παράμετρος CONTENT="index,follow" δεν είναι υποχρεωτική για το λογισμικό καταχώρησης το οποίο, για λόγους οικονομίας αποθηκευτικού χώρου και bandwidth, συνήθως δεν καταχωρεί το σύνολο των σελίδων ενός site. Έτσι, αν θεωρούμε πως κάποια εσωτερική σελίδα του site πρέπει να καταχωρηθεί οπωσδήποτε, είμαστε υποχρεωμένοι να την καταχωρήσουμε αυτόνομα σε κάθε μηχανή αναζήτησης η οποία μας ενδιαφέρει. Δεν θα ήταν όμως σωστό να καταχωρήσουμε μια προς μια όλες τις σελίδες του site μας, διότι μια παρόμοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει τη διαγραφή όλων των σελίδων από τη μηχανή στην οποία έγινε η καταχώρηση (όλες οι μηχανές έχουν μηχανισμούς ελέγχου για την καταστολή παρόμοιων συμπεριφορών). Ακόμη όμως και αν αυτή η μαζική καταχώρηση γίνει αποδεκτή, πιθανώς να προκαλέσει προβλήματα στους χρήστες της μηχανής οι οποίοι πολλές φορές αποπροσανατολίζονται όταν συναντήσουν στα αποτελέσματα αναζήτησης πολλές παραπομπές προς το ίδιο site. Γι' αυτό και είναι προτιμότερο να ακολουθούμε αυτή την τεχνική μόνο για τις σημαντικότερες από τις σελίδες μας.

Πρέπει να τονιστεί πως, αν και οι <META> tags έχουν μεγάλη βαρύτητα για πολλά εργαλεία αναζήτησης, δεν αποτελούν πανάκεια. Μερικές μηχανές αναζήτησης τις αγνοούν, ενώ ακόμη και αυτές που τις υποστηρίζουν χρησιμοποιούν διαφορετικά κριτήρια η κάθε μια για να καθορίσουν την βαρύτητά τους στο τελικό αποτέλεσμα κάθε αναζήτησης.

Οι <META> tags όμως είναι απόλυτα απαραίτητες στην περίπτωση που ένα site χρησιμοποιεί frames. Αν η αρχική σελίδα ενός site με frames (αυτή που περιέχει την οδηγία <FRAMESET>) δεν περιέχει <META> tags τότε συνήθως όλες οι εσωτερικές σελίδες (εκείνες που εμφανίζονται στα παράθυρα των frames) θα αγνοηθούν. Θα αγνοηθεί όμως ακόμη και η αρχική σελίδα αφού η μηχανή θα τη θεωρήσει κενή. Υπενθυμίζουμε πως η αρχική σελίδα ενός site με frames περιέχει απλώς τον κώδικα ο οποίος καλεί το περιεχόμενο κάθε frame. Αν λοιπόν η μηχανή δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο αυτό, θα αγνοήσει και την, άδεια από πληροφοριακό υλικό, πρώτη σελίδα. Μπορούμε όμως να τοποθετήσουμε μέσα σε αυτή κείμενο χρησιμοποιώντας την οδηγία <NOFRAME>. Το κείμενο αυτό φυσικά δεν θα διαβάζεται από τους επισκέπτες της σελίδας. Θα είναι όμως ορατό από τα αυτόματα προγράμματα καταχώρησης των μηχανών αναζήτησης.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στην περίπτωση που σε μια σελίδα υπάρχει JavaScript κώδικας τοποθετημένος μέσα στην οδηγία <HEAD>, οι <META> tags θα πρέπει να τοποθετηθούν πριν από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα καταχώρησης σελίδων πιθανόν να διαβάσει μόνο τον κώδικα αυτό, αγνοώντας τις <META> tags και καταχωρώντας ασυναρτησίες.

Τοποθέτηση των λέξεων κλειδιών μέσα στο κείμενο.

Όταν μια μηχανή αναζήτησης αναλαμβάνει να ταξινομήσει ένα σύνολο από σελίδες με βάση τις λέξεις που περιέχουν, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις λέξεις του τίτλου, μικρότερη σε όσες λέξεις βρίσκονται στη <META> keyword tag και ακόμη μικρότερη σε όσες περιέχονται στο κυρίως σώμα (body) της σελίδας.

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως μπορούμε να κατασκευάζουμε σελίδες (ειδικά αρχικές σελίδες) χωρίς κείμενο (για λόγους εμφάνισης πολλές home pages περιέχουν μόνο γραφικά και το κείμενό τους παρουσιάζεται σε μορφή εικόνας). Οι σελίδες μας πρέπει οπωσδήποτε να περιέχουν κείμενο σε text μορφή και συνιστάται να έχουμε τοποθετήσει σκόρπιες σε διάφορα μέρη του κειμένου όλες τις λέξεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν. Μπορούμε μάλιστα να τις επαναλάβουμε μερικές φορές, αρκεί όμως να μην το παρακάνουμε.

Παλαιότερα, το πιο συνηθισμένο "κόλπο" για να ξεγελαστούν οι μηχανές αναζήτησης ήταν η επανάληψη των λέξεων κλειδιών. Οι επαναλήψεις γινόντουσαν (και γίνονται) είτε στον τίτλο, είτε στα <META> tags, είτε κρυμμένες στο body του κειμένου (π.χ. marketing, marketing, marketing, marketing marketing, marketing marketing, marketing).. Στην τελευταία περίπτωση, ο δημιουργός της σελίδας τοποθετεί αόρατο κείμενο (π.χ άσπρα γράμματα σε άσπρο φόντο) το οποίο δεν μπορεί να διαβαστεί από έναν άνθρωπο, αλλά αναγνωρίζεται και καταχωρείται από το πρόγραμμα (spider ή agent) συλλογής σελίδων του εργαλείου αναζήτησης.

Η τεχνική αυτή λειτουργούσε τότε διότι όσο πιο πολλές επαναλήψεις της ίδιας λέξης περιείχε μια σελίδα, τόσο καλύτερη βαθμολογία έπαιρνε από το εργαλείο αναζήτησης. Σήμερα αυτό δεν ισχύει πλέον διότι για την κατάταξη χρησιμοποιούνται πιο περίπλοκα κριτήρια όπως η πυκνότητα των λέξεων (πόσες φορές επαναλαμβάνεται η λέξη σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του κειμένου της σελίδας), η κατανομή τους μέσα στην σελίδα (ομοιόμορφη ή ανώμαλη κατανομή σε αρχή, μέση, τέλος κλπ) και άλλα. Μερικά Εργαλεία μάλιστα όπως το Lycos όχι μόνο δεν αυξάνουν την βαθμολογία της σελίδας αν επαναλαμβάνεται πολλές φορές η ίδια λέξη στο κυρίως σώμα της, αλλά την τιμωρούν κατατάσσοντάς την χαμηλότερα από τη θέση στην οποία θα έπρεπε να εμφανιστεί κανονικά με βάση τα άλλα χαρακτηριστικά της (δυστυχώς δεν είναι γνωστό από ποιο αριθμό λέξεων και πάνω αρχίζει η "τιμωρία").

Δημιουργία πολλών incoming links

Μια νέα και πολλά υποσχόμενη τάση στο Web (Google, Direct Hit κ.λπ.) είναι η ταξινόμηση web σελίδων από τις μηχανές αναζήτησης με βάση τη δημοτικότητά τους. Ο όρος δημοτικότητα δεν αναφέρεται στον αριθμό των επισκεπτών κάθε σελίδας (αυτό δεν είναι ορατό στη μηχανή αναζήτησης), αλλά στον αριθμό των άλλων sites τα οποία παραπέμπουν σε αυτήν. Για παράδειγμα, αν οι σελίδες Α , Β, Γ καλύπτουν τα κριτήρια αναζήτησης που όρισε ο χρήστης, αλλά υπάρχουν 10 παραπομπές από σελίδες άλλων site προς την Α, 5 προς τη Β και 2 προς τη Γ τότε η σελίδα Α θα τοποθετηθεί ψηλότερα στον πίνακα αποτελεσμάτων (η εκτίμηση των διαχειριστών κάθε μηχανής είναι πως αν 10 ξένοι δημιούργησαν παραπομπές προς τη σελίδα Α, ενώ μόνο 5 προς τη Β αυτό υποδηλώνει πως η σελίδα Α περιέχει καλύτερο περιεχόμενό και γι' αυτό "ψηφίστηκε" από περισσότερους webmasters).

Έτσι, δεν χρειάζεται πια να επιδιώκουμε τη δημιουργία περισσότερων παραπομπών από άλλα sites προς το δικό μας μόνο για να κερδίσουμε δημοτικότητα χάρη στους επισκέπτες αυτών των σελίδων. Ακόμη και αν δεν μας φέρνουν επισκέπτες, οι παραπομπές αυτές μπορούν να βελτιώσουν τη σειρά κατάταξής μας στις μηχανές αναζήτησης διότι υποδηλώνουν πως για κάποιους άλλους οι σελίδες μας θεωρούνται τόσο αξιόλογες ώστε τις προτείνουν στους επισκέπτες των δικών τους σελίδων.

Πολλαπλές "εκδόσεις" της ίδιας σελίδας

Δυστυχώς, σπάνια είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε μια σελίδα η οποία να επιτυγχάνει καλές θέσεις όταν η αναζήτηση γίνεται με διαφορετικές λέξεις κλειδιά ή όταν η αναζήτηση εκτελείται από διαφορετικές μηχανές. Κάθε μηχανή έχει το δικό της, διαφορετικό από τις άλλες, σύστημα καταχώρησης. Έτσι, μια ρύθμιση η οποία βελτιώνει τη θέση κατάταξης της σελίδας σε μια μηχανή μπορεί να τη χειροτερεύει σε μια άλλη.

Γι' αυτό, συχνά κατασκευάζεται μια ξεχωριστή έκδοση της σελίδας για κάθε λέξη (ή φράση) και μια για κάθε εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνονται οι πιθανότητες επιτυχίας (διότι κάθε έκδοση της σελίδας προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της λέξης και του εργαλείου), αλλά αυξάνεται φυσικά πάρα πολύ ο φόρτος εργασίας του web marketer (π.χ. 7 λέξεις ή φράσεις Χ 10 εργαλεία = 70 σελίδες). Ωστόσο, αρκετοί υποστηρίζουν πως το αποτέλεσμα αξίζει και με το παραπάνω τον κόπο.

Συνεχής έλεγχος της θέσης κάθε καταχωρημένης σελίδας

Το έργο της τοποθέτησης μιας σελίδας μέσα στην πρώτη δεκάδα των αποτελεσμάτων κάποιας μηχανής αναζήτησης δεν διαφέρει και πολύ από το μαρτύριο του Σίσυφου. Καθημερινά, στη βάση δεδομένων κάθε μηχανής αναζήτησης προστίθενται νέες σελίδες, ενώ κάθε μερικούς μήνες τα κριτήρια ταξινόμησης τροποποιούνται, προσαρμοζόμενα στις νέες απαιτήσεις του Web. Έτσι, δυστυχώς υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος κάποια σελίδα να χάσει την προνομιούχο θέση της, ή ακόμη και να διαγραφεί τελείως από τη μηχανή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται συνεχής έλεγχος της θέσης κάθε σελίδας που μας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να ληφθούν γρήγορα οι απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή της στην κορυφή.

Ακόμη, η φιλοξενία των σελίδων πρέπει να γίνεται από έναν αξιόπιστο προμηθευτή υπηρεσιών φιλοξενίας ο οποίος να διαθέτει εξοπλισμό με υψηλό uptime (δηλαδή μηχανήματά με μικρό ποσοστό βλαβών τα οποία θα βρίσκονται σπανιότερα εκτός λειτουργίας). Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος να διαγραφεί η σελίδα επειδή δεν ανταποκρίθηκε στον έλεγχο του μηχανήματος. (Κάθε μηχανή αναζήτησης ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα URL που έχει καταχωρημένα για να βεβαιωθεί πως βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία. Αν δεν λάβει απάντηση, το αυτόματο πρόγραμμα ελέγχου θα υποθέσει πως αυτή η σελίδα δεν υπάρχει πλέον και θα προχωρήσει στη διαγραφή της από τη βάση).

Βάλτε τα πιο σημαντικά πράγματα πρώτα

Το σύστημα αξιολόγησης των Web σελίδων που χρησιμοποιούν οι περισσότερες από τις μηχανές αναζήτησης, θεωρεί πως μια σελίδα η οποία περιέχει κάποια λέξη (π.χ. business) στο άνω τμήμα της (στις πρώτες γραμμές ή στην επικεφαλίδα) έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να αναφέρεται σε θέματα business από μια άλλη σελίδα στην οποία η ίδια λέξη βρίσκεται πιο χαμηλά (και έχει πιο πολλές πιθανότητες να χρησιμοποιείται τυχαία π.χ. ως τμήμα της έκφρασης business as usual). Για τον λόγο αυτό είναι προτιμότερο να τοποθετούνται οι "σημαντικές" λέξεις στην αρχή της σελίδας. Επίσης, όταν δηλώνονται λέξεις κλειδιά στα <META> tags ή τον τίτλο είναι καλύτερα να αναγράφονται πρώτες οι πιο σημαντικές από αυτές.

’λλες τεχνικές μικρότερης αποτελεσματικότητας

Τοποθέτηση των λέξεων κλειδιών και στην ALT tag των εικόνων π.χ.

<IMG SRC="mainlogo.gif" WIDTH="300" HEIGHT="60" ALT="dog grooming,pet care,dog groomers" BORDER="0">

Τοποθέτηση των λέξεων κλειδιών μέσα στα κείμενα των σχολίων της σελίδας π.χ. <!-----dog grooming, pet care,dog groomers>

Τοποθέτηση μιας λέξης κλειδί στο όνομα αρχείου της σελίδας π.χ.

dog_grooming.htm
pet_grooming.htm
dog_groomer.htm

Τοποθέτηση της σημαντικότερης λέξης κλειδί μέσα στο domain του site. Για παράδειγμα αν η εταιρεία ονομάζεται XYZ και ασχολείται με το marketing μπορεί να δημιουργήσει το domain marketing.xyz.gr και τοποθετήσει σε αυτό μερικές σελίδες.

Πώς εφαρμόζονται όλα τα παραπάνω

Καμία από τις μηχανές αναζήτησης του Internet δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων κάθε αναζήτησης (αν το έκανε όλοι θα έβρισκαν αμέσως τρόπους για να τα παρακάμψουν και να βρεθούν στην κορυφή). Γι' αυτό όλες οι παραπάνω τεχνικές αποτελούν το αποτέλεσμα μακράς μελέτης και παρατήρησης και δεν εγγυώνται 100% επιτυχία.

Αν αποφασίσετε πως θέλετε να τις εφαρμόστε για τις δικές σας σελίδες θα πρέπει να οπλιστείτε με επιμονή, υπομονή και εφευρετικότητα. Συνήθως πρέπει να προσπαθήσουμε αρκετές φορές, δοκιμάζοντας διαφορετικές τεχνικές κάθε φορά (και παρακολουθώντας ποιες μεθόδους έχουν χρησιμοποιήσει όσοι βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα) μέχρι να βρούμε το σωστό μίγμα τοποθέτησης λέξεων κλειδιών χάρη στο οποίο θα επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δυστυχώς, οι μηχανές ανανεώνουν τη βάση δεδομένων τους κάθε 15 ημέρες ή καμιά φορά μετά από ακόμη περισσότερο χρόνο. Έτσι, τις περισσότερες φορές μεσολαβούν αρκετές ημέρες από τη στιγμή που αλλάζουμε κάποια σελίδα μέχρι την ώρα που βλέπουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα των δοκιμών μας.

Σας συμβουλεύω πάντως να μην καταχωρείτε περισσότερες από μια σελίδες την ημέρα σε κάθε μηχανή. Αν καταχωρήσετε πολλές μαζί κινδυνεύετε να θεωρηθείτε search engine spammer και να διαγραφούν όλες οι καταχωρήσεις που κάνατε από κάποιο domain.

Αν φυσικά, βρήκατε όλα τα παραπάνω εξαιρετικά πολύπλοκα χρονοβόρα ή κουραστικά, θυμηθείτε πως το 56% των χρηστών επισκέπτεται ένα web site μετά από παραπομπή που βρήκε σε ένα κατάλογο ή μια μηχανή αναζήτησης. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το 70% το οποίο είχε παρατηρηθεί πριν από τρία χρόνια, αλλά δεν παύει να είναι αρκετά σημαντικό.

Αξίζει λοιπόν τον κόπο να προσπαθήσει κανείς.

Αποκτήστε μια δωρεάν συνδρομή στο InterBIZ

Επιστροφή στο Αρχείο ’ρθρων Παλαιών Τευχών
Επιστροφή στις Επιχειρηματικές Σελίδες

© 2005 Γιώργος Επιτήδειος
Υποδείξεις, Ερωτήσεις, Σχόλια στην διεύθυνση gepiti@gepiti.com