Τι είναι τα Stylesheets

Τα Cascading Stylesheets (για συντομία, CSS) εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1996. Αποτελούν μια ειδική διάλεκτο της γλώσσας HTML και μας επιτρέπουν να ορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον τρόπο απεικόνισης των σελίδων μας από τον browser.

  1. Κατασκευή μιας απλής σελίδας με style sheets
  2. Τρόποι ορισμού των style sheets
  3. Styles που δεν είναι βασισμένα σε οδηγίες (tags)

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων

 
http://www.eeei.gr/services/index.htm