Πώς προσθέτουμε σχόλια στον κώδικα μιας σελίδας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των browsers είναι να αγνοούν τις οδηγίες που δεν καταλαβαίνουν. Όταν ένα πρόγραμμα συναντάει μια εντολή που δεν καταλαβαίνει εμφανίζει ένα μήνυμα λάθους και συνήθως σταματάει να λειτουργεί. Οι browers όμως, για λόγους συμβατότητας προς τα πίσω, αγνοούν τις οδηγίες που δεν καταλαβαίνουν (π.χ. οδηγίες που δημιουργήθηκαν μετά την έκδοση του browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης) αλλά εμφανίζουν κανονικά όσες γνωρίζουν.

Αυτό φυσικά παρουσιάζει ένα πρόβλημα για τους κατασκευαστές σελίδων μια και, αντίθετα με τις γλώσσες προγραμματισμού, ο browser ποτέ δεν θα μας πει: "Υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή τάδε". Έχει όμως το πλεονέκτημα να μην αποκλείει όσους έχουν παλαιούς browsers από τις σελίδες μας.

Πολλές φορές, έχουμε την ανάγκη να βάλουμε κάπου μέσα στη σελίδα μια παρατήρηση ή κάποιο σχόλιο μόνο για μας (π.χ. μια υπενθύμιση του τύπου: "εδώ να βάλω τη φωτογραφία του Κώστα"). Θεωρητικά αρκεί να βάλω μια οδηγία του τύπου: <εδώ να βάλω τη φωτογραφία του Κώστα> (δεν ακολουθούμε την πρακτική του REM που έχουμε στις γλώσσες προγραμματισμού). Ωστόσο αυτό δεν είναι πολύ βολικό γιατί μπορεί να χαθεί μέσα στον κώδικα και να μην βρίσκεται εύκολα. Γι' αυτό συνήθως ακολουθούμε την ακόλουθη πρακτική:

<!------------------------------εδώ να βάλω τη φωτογραφία του Κώστα>

Όπως βλέπετε το θαυμαστικό και τα διαστήματα κάνουν την οδηγία να ξεχωρίζει και γι' αυτό μπορούμε να τη βρούμε πιο εύκολα μέσα στον κώδικα. Μπορύμε ακόμη να κάνουμε και αναζητήσεις (find) με το !---- που δεν χρησιμοποιείται πουθενά αλλού. Έτσι θα βρίσκουμε ακόμη πιο εύκολα τα σχολιά μας. 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων