Πώς λειτουργούν οι παραπομπές μιας αρχικής σελίδας που βρίσκεται στον σκληρό δίσκο (ή δισκέτα) του χρήστη <BASE>

Ας υποθέσουμε πως έχουμε ένα μεγάλο site με πολλές σελίδες. Ο πίνακας περιεχομένων του (που για το εδώ παράδειγμα υποθέτουμε πως βρίσκεται στην διεύθυνση www.myhost.com/index.htm) θα είναι φυσικά πολύ χρήσιμος για κάποιον που το επισκέπτεται συχνά. Αν όμως τον αποθηκεύσει στον δικό του δίσκο (για να μην τον φορτώνει πάλι από την αρχή κάθε φορά που τον χρειάζεται), ο πίνακας θα πάψει να λειτουργεί. Θα θέλει την σελίδα που βρίσκεται στο www.myhost.com/resources/links.htm αλλά αν ο κατασκευαστής της σελίδας έχει ορίσει σχετικές παραπομπές (relative links), ο browser θα ψάχνει το /resources/links.htm στον δικό του δίσκο και φυσικά δεν θα το βρίσκει.

Για να βοηθήσουμε τους επισκέπτες που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο χρησιμοποιούμε την οδηγία <BASE>. Μας επιτρέπει να ορίσουμε το βασικό URL της σελίδας, που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση σε περίπτωση που μια web σελίδα διαβάζεται από άλλο χώρο (local file ή mirror site) και θέλουμε να εξακολουθούν να λειτουργούν οι σχετικές παραπομπές (relative links). Όπου δεν ορίζεται η παράμετρος BASE ο browser χρησιμοποιεί στην θέση του BASE το URL που μόλις ζήτησε.

Η σύνταξη της BASE είναι <BASE HREF="http://www.myhost.com/"> και βρίσκεται μέσα στην οδηγία HEAD. 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων