Επικεφαλίδες (Headings)

Η οδηγία επικεφαλίδας καθορίζει το μέγεθος των γραμμάτων της επικεφαλίδας και ισχύει ανεξάρτητα από την γραμματοσειρά που χρησιμοποιεί ο browser για να διαβάζει την σελίδα.

Η μεγαλύτερη σε μέγεθος επικεφαλίδα είναι η <H1>, ακολουθούμενη από τις <H2>...<H6>.

Παραδείγματα:

Αυτή είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα

Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επικεφαλίδα

<H1>Αυτή είναι η μεγαλύτερη επικεφαλίδα</H1>

<H2>Αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επικεφαλίδα</H2>

Μια επικεφαλίδα αφήνει αυτόματα την επόμενη γραμμή από αυτήν κενή. Έτσι υπάρχει πάντα μια γραμμή απόσταση μεταξύ της επικεφαλίδας και του κειμένου που την ακολουθεί.

Παράδειγμα:

Ο κώδικας:

<HTML><HEAD><TITLE>Το μέλλον της Τηλεεργασίας</TITLE></HEAD><BODY>

<H2> Το μέλλον της Τηλεεργασίας </H2>Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η αυξανόμενη δημοτικότητα της τηλεεργασίας, φαίνεται πως θα επιβεβαιώσει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προβλέψεις.</BODY></HTML>

Η εμφάνιση:

Το μέλλον της Τηλεεργασίας

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, η αυξανόμενη δημοτικότητα της τηλεεργασίας, φαίνεται πως θα επιβεβαιώσει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις προβλέψεις.

Βλέπετε πως δεν χρειάστηκε <P> μεταξύ της επικεφαλίδας και κειμένου. Η οδηγία <H> φρόντισε να αφήσει την απαραίτητη απόσταση.Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων