Λίστες (αριθμημένες και μη)

ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΛΙΣΤΕΣ

Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια αριθμημένη λίστα του τύπου

 1. ’νδρος
 2. Μύκονος
 3. Τήνος
 4. Σίφνος

θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις οδηγίες <OL>...</OL> και <LI>

Η οδηγία <OL> (Ordered List) τοποθετείται στην αρχή της λίστας ενώ η οδηγία

</OL> στο τέλος της.

Κάθε νέα εγγραφή στην λίστα πρέπει να σημειώνεται με την οδηγία <LI> (οδηγία </LI> δεν χρησιμοποιούμε για τον ίδιο λόγο που δεν χρησιμοποιούμε την </P>)

Έτσι η παραπάνω αριθμημένη λίστα θα πρέπει να γραφτεί ως εξής:

<OL><LI>’νδρος<LI>Μύκονος<LI>Τήνος<LI>Σίφνος</OL>

ΛΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ (Unordered Lists)

Για να δημιουργήσουμε μια λίστα με κουκίδες όπως η παρακάτω θα ακολουθήσουμε την ίδια ακριβώς μεθοδολογία όπως και με τις αριθμημένες με την διαφορά πως αντί για την οδηγία <OL> θα χρησιμοποιήσουμε την <UL>.

 • ’νδρος
 • Μύκονος
 • Τήνος
 • Σίφνος

Έτσι η παραπάνω μη αριθμημένη λίστα θα πρέπει να γραφτεί ως εξής:

<UL><LI>’νδρος<LI>Μύκονος<LI>Τήνος<LI>Σίφνος</UL>

Τα ενδεικτικά σημάδια κάθε μέρους μιας μη αριθμημένης λίστας μπορούν να οριστούν με ειδικές παραμέτρους και να πάρουν τις εξής μορφές: Μαύρα δισκάκια (UL TYPE=DISC που είναι το default), Κυκλάκια (UL TYPE=CIRCLE), Τετραγωνάκια (UL TYPE=SQUARE).

ΛΙΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΛΙΣΤΕΣ

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν θέλετε να συμπεριλάβετε μια λίστα μέσα σε μια άλλη. Για παράδειγμα, η παρακάτω διάταξη:

 • ΣΠΟΡΑΔΕΣ
 • ΚΥΚΛΑΔΕΣ
  • ’νδρος
  • Μύκονος
  • Τήνος
  • Σίφνος
 • ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
 • ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί με τον ακόλουθο τρόπο:

<UL> <LI>ΣΠΟΡΑΔΕΣ <LI>ΚΥΚΛΑΔΕΣ <UL><LI> ’νδρος<LI> Μύκονος<LI> Τήνος<LI> Σίφνος</UL><LI> ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ<LI> ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ</UL>Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων