Πώς κάνουμε μια γραμμή κειμένου να σκρολάρει

Για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιούμε την οδηγία <MARQUEE>...</MARQUEE> που όμως λειτουργεί μόνο με τον Explorer (το Netscape την αγνοεί).

Μερικές φορές είναι επικίνδυνο να έχουμε ένα τμήμα της σελίδας να κινείται με τέτοιο τρόπο διότι τραβάει την προσοχή του επισκέπτη επάνω του και τον κάνει ν' αγνοεί την υπόλοιπη σελίδα. Γι' αυτό σας συνιστούμε να την χρησιμοποιείτε με μέτρο.

Σημείωση: Επειδή έχω λάβει πολλές ερωτήσεις γι' αυτό, σας ενημερώνω πως για να καθορίσετε την ταχύτητα με την οποία κινείται το κείμενο θα χρησιμοποιήσετε την παράμετρο SCROLLDELAY. Η σύνταξη είναι: <MARQUEE SCROLLDELAY = iDelay> όπου iDelay είναι ο αριθμός των milliseconds που θα περνούν από τη στιγμή που εμφανίζεται το ένα γράμμα, μέχρι την ώρα που θα εμφανιστεί το επόμενο (το default είναι 85 και το νούμερο που θα ορίσετε θα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός). 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων