Πώς προσθέτουμε μια σελίδα μέσα σε μια άλλη (iframe)

Χρησιμοποιώντας την οδηγία <iframe> μπορούμε να προσθέσουμε ένα παράθυρο μέσα στη σελίδα μας το οποίο θα παρουσιάζει ένα άλλο URL. Για παράδειγμα το παρακάτω παράθυρο παρουσιάζει την πρώτη σελίδα αυτού του site:

Ο κώδικας με τον οποίο επιτύχαμε αυτό το αποτέλεσμα ήταν ο ακόλουθος:

<iframe src="../../index.htm" width=100% height="300">Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα, τότε ο browser σας δεν υποστηρίζει την οδηγία iframe</iframe>

Οι παράμετροι width και height καθορίζουν το ύψος και το πλάτος του παραθύρου. Μπορούν να οριστούν είτε ως ποσοστά είτε αριθμητικά (ως αριθμός pixels), ενώ στο ενδιάμεσο κείμενο τοποθετούμε ό,τι θέλουμε να εμφανιστεί σε όσους browsers δεν υποστηρίζουν την οδηγία <iframe>. (Στην περίπτωσή μας το: Αν βλέπετε αυτό το μήνυμα, τότε ο browser σας δεν υποστηρίζει την οδηγία iframe.)

Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται οι scroll bars δηλώστε κάπου μέσα στη οδηγία <iframe> τη ρύθμιση scrolling="no". Σε αυτή την περίπτωση όμως, φροντίστε να αφήσετε αρκετό χώρο ώστε να εμφανίζεται κανονικά το frame σας. Διαφορετικά πιθανώς θα υπάρξουν προβλήματα στην εμφάνιση του περιεχομένου (π.χ. σε μικρές οθόνες ή αναλύσεις να εμφανίζεται μόνο ένα μέρος και ο χρήστης να μην μπορεί με κανένα τρόπο να δει το υπόλοιπο).

Αν πάλι δεν θέλετε να υπάρχει πλαίσιο γύρω από το frame ώστε ο επισκέπτης να μην καταλαβαίνει ότι αυτό το μέρος της σελίδας έρχεται από αλλού, τότε δηλώνετε frameborder=0.

Η τοποθέτηση του iframe σε συγκεκριμένο μέρος της σελίδας και η στοίχισή του γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις εικόνες και τα γραφικά (IMG).

Προσοχή! Το src (source) μπορεί να περιλαμβάνει το URL οποιουδήποτε site βρίσκεται στο Internet. Υπάρχουν όμως νομικά και ηθικά προβλήματα στην ενσωμάτωση σελίδων άλλων sites με αυτόν τον τρόπο και δεν πρέπει να υλοποιείτε ποτέ κάτι τέτοιο χωρίς την άδεια του διαχειριστή του άλλου site. 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων