Πώς κάνουμε μια σελίδα να καλεί αυτόματα μια άλλη (redirection)

Πολλές φορές μια δημοφιλής σελίδα πρέπει να αλλάξει URL. Σε αυτή την περίπτωση, συνήθως στο παλιό URL μπαίνει μια μικρή ανακοίνωση που λέει πως η διεύθυνση έχει αλλάξει και προτρέπει τον αναγνώστη να κάνει κλικ στην νέα διεύθυνση.

Για να διευκολύνουμε τον επισκέπτη της σελίδας μπορούμε, με πολύ εύκολο τρόπο, να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία προσθέτοντας στην οδηγία body την εντολή: onLoad="location.href='http://www.xxxxxx.gr'". Για παράδειγμα:

<BODY onLoad="location.href='http://www.xxxxxx.gr'">

Αν κάποιος ζητήσει αυτή την σελίδα, τότε αυτή θα φορτωθεί και θα καλέσει αμέσως την σελίδα που βρίσκεται στο http://www.xxxxxx.gr. Η οδηγία λειτουργεί με όλους τους νέους browsers αλλά σας προτείνουμε να προσθέσετε στη σελίδα και ένα κείμενο του τύπου: "Το URL άλλαξε. Αν δεν μεταφερθείτε αυτόματα στη νέα διεύθυνση κάντε κλικ ..."

Προσοχή! Η δυνατότητα αυτή είναι αρκετά χρήσιμη αλλά καλό είναι να μη το παρακάνουμε. Πολλές φορές εκνευρίζει τους χρήστες διότι αχρηστεύει το πλήκτρο back του browser (Ο επισκέπτης κάνει back και μεταφέρεται στη προηγούμενη σελίδα που όμως είναι η σελίδα του redirection. Έτσι ξαναμεταφέρεται στην σελίδα που ήδη βρίσκεται). 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων