Πώς κάνουμε μια σελίδα να καλεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα τον εαυτό της (refresh)

Πολλές φορές μια σελίδα αλλάζει πάρα πολύ συχνά (π.χ. κάθε μερικά λεπτά). Δυστυχώς, ο μόνος τρόπος για να δει ο χρήστης αν η σελίδα έχει αλλάξει από την τελευταία φορά που την κάλεσε είναι να κάνει Reload. Μόνο έτσι εξασφαλίζει ότι η έκδοση που βλέπει είναι η πιο πρόσφατη.

Αν όμως η σελίδα αλλάζει συνέχεια και δεν σας αρέσει η προοπτική να κάθεται ο χρήστης μπροστά στο pc του και να κάνει συνέχεια κλικ στο Reload μπορείτε να κάνετε τη σελίδα να ανανεώνεται (να κάνει refresh) μόνη της.

Για να το επιτύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε την παρακάτω οδηγία:

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="5; URL=http://host.gr/directory/filename.htm">

Όπου CONTENT="5; ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο refresh (στο συγκεκριμένο παράδειγμα η σελίδα κάνει αυτόματα refresh κάθε 5 δευτερόλεπτα).

Όπως όλες οι meta tags, η οδηγία αυτή πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο HEAD και αμέσως μετά τον TITLE. Για παράδειγμα η συνολική διατύπωση θα είναι:

<HTML><HEAD><TITLE>Ο τίτλος της σελίδας</TITLE><META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="5; URL=http://host.gr/directory/filename.htm"></HEAD><BODY>...

Η οδηγία αυτή δεν είναι χρήσιμη μόνο σε όσους κατασκευάζουν Web σελίδες. Μερικές φορές μπορεί να αποδειχθεί πολύ βολική και σε όποιους θέλουν να φορτώνουν αυτόματα σελίδες που βλέπουν από το Wen. Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998 ένα μέλος της ΕΕΕΙ, που προτιμάει να παραμείνει ανώνυμο, είχε κάνει την παρακάτω εφαρμογή:

Δημιούργησε μια web σελίδα με 2 frames. Το πάνω frame το έκανε όσο πιο μικρό γινόταν ενώ στο κάτω frame έβαλε τη σελίδα της Δέλτα Πληροφορικής που είχε τα αποτελέσματα. Στη σελίδα που καλούσε τα δύο frames έβαλε την παραπάνω οδηγία και στη συνέχεια τη φόρτωσε locally (από το σκληρό δίσκο) στο browser του.

Το αποτέλεσμα ήταν η σελίδα με το frame να κάνει refresh κάθε Χ λεπτά. Κάνοντας όμως refresh, έκανε refresh και στα παράθυρα που την αποτελούσαν. Φόρτωνε λοιπόν αυτόματα και τη σελίδα με τα αποτελέσματα. 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων