Πώς κάνουμε διάφανο ένα γραφικό με το Paintshop Pro

Για να γίνει διάφανο το γραφικό μας (δηλαδή ο web browser να εμφανίζει σαν φόντο του, το φόντο της σελίδας) πρέπει να το αποθηκεύσουμε σαν gif τύπου 89a Interlaced. Στο Paintshop Pro 6 αυτό επιτυγχάνεται ανοίγοντας το αρχείο και επιλέγοντας Colors - Set Palette Transparency - Set the transparency value to the background color.

Σε παλαιότερες εκδόσεις του Paintshop Pro απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

  1. Ανοίγουμε το αρχείο και επιλέγουμε με το εργαλείο επιλογής χρώματος (σταγονόμετρο) το χρώμα που θέλουμε να γίνει διάφανο. Το χρώμα αυτό θα γίνει αποδεκτό σαν χρώμα πρώτου πλάνου (βλέπε σχέδιο).
  2. Ορίζουμε το χρώμα αυτό ως χρώμα φόντου του γραφικού. Για να γίνει αυτό κάνουμε κλικ στο εικονίδιο εναλλαγής χρώματος φόντου-πρώτου πλάνου (στην έκδοση 4 το εικονίδιο αυτό αποτελείται από δύο βέλη).
  3. Επιλέγουμε File - Save As
  4. Επιλέγουμε Options
  5. Επιλέγουμε Set the transparency value to the background color
  6. Κάνουμε κλικ στο OK
  7. Κάνουμε κλικ στο Save

Το γραφικό μας έχει πλέον γίνει διάφανο για το συγκεκριμένο χρώμα.

Σημείωση: Με την παραπάνω διαδικασία κάναμε διάφανα όλα τα pixels που έχουν το ίδιο χρώμα. Αν υπάρχουν pixels που έχουν παραπλήσια χρώματα (π.χ. διαφορετικές αποχρώσεις μη ορατές με γυμνό μάτι) αυτά δεν θα γίνουν διάφανα.Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων