Διαχείριση ομάδων κειμένου με τις BLOCKQUOTE και DIV

Η οδηγία BLOCKQUOTE χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κείμενο το οποίο πρέπει να ξεχωρίσει από την υπόλοιπη σελίδα εμφανιζόμενο με μικρότερα αριστερά και δεξιά περιθώρια από το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου.
μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα
Για να επιτύχουμε το παραπάνω αποτέλεσμα παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος κώδικας:

...κείμενο της παραγράφου.<BLOCKQUOTE>μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα </BLOCKQUOTE>Για να επιτύχουμε το παραπάνω αποτέλεσμα....

Προσέξτε πως δεν χρειάστηκε να δηλώσουμε <p> για να καταλάβει ο browser πως πρέπει να αλλάξει παράγραφο πριν και μετά την BLOCKQUOTE. Η αλλαγή γραμμής, το αριστερό και το δεξιό περιθώριο ορίζονται αυτόματα από τον ίδιο τον browser.

Η οδηγία DIV (document division element) χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δηλώσουμε στον browser πως υπάρχει μια ενότητα την οποία θέλουμε να διαχειριστεί διαφορετικά. Για παράδειγμα αν θέλουμε να κεντράρουμε μερικές παραγράφους είναι προτιμότερο να δηλώσουμε:

<DIV align=center>
<p>μπλα μπλα μπλα μπλα ...
<p>μπλα μπλα μπλα μπλα ...
<p>μπλα μπλα μπλα μπλα ...
</DIV>

παρά να δηλώσουμε:

<center>
<p>μπλα μπλα μπλα μπλα ...
<p>μπλα μπλα μπλα μπλα ...
<p>μπλα μπλα μπλα μπλα ...
</center>

Η DIV είναι πολύ δημοφιλής με Stylesheets. 

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Κατασκευής Web Σελίδων