Προχωρημένες Ρυθμίσεις

Επιλέγοντας Edit - Preferences - Advanced εμφανίζεται στην οθόνη μας το μενού των προχωρημένων ρυθμίσεων του Navigator.

[Edit - Preferences - Advanced]

Μέσω της Advanced γίνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Γενικές ρυθμίσεις (ισχύουν για όλα τα τμήματα του Communicator):

Automatically load images

Καθορίζει αν όταν εμφανίζεται μια web σελίδα (στο Navigator ή αλλού π.χ. στο email) θα εμφανίζονται μαζί της και οι εικόνες που περιέχει ή όχι. Αν οι εικόνες της είναι πολύ μεγάλες ή η σύνδεσή μας με το Internet αργή μπορεί να μην θέλουμε να δούμε εικόνες για να αυξήσουμε την ταχύτητα εμφάνισης κάθε σελίδας. Σε αυτή την περίπτωση, στην θέση της εικόνας θα υπάρχει απλώς ένα εικονίδιο (πάντα το ίδιο) που θα υποδηλώνει πως εδώ υπάρχει εικόνα.

Enable Java

Επιτρέπει (αν είναι επιλεγμένη) την εκτέλεση προγραμμάτων Java που περιέχονται στην Web σελίδα. Αν δεν εμπιστευόμαστε τις αγαθές προθέσεις του κατασκευαστή της σελίδας που θέλουμε να δούμε (μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να μας προκαλέσει προβλήματα ή να αποσπάσει από τον Η/Υ μας πληροφορίες που θέλουμε να μείνουν εμπιστευτικές) μπορεί να θέλουμε να απενεργοποιήσουμε την εκτέλεση προγραμμάτων Java. Όμως, ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί και συμβαίνει πολύ σπάνια. Συνήθως, όταν απενεργοποιούμε την Java το κάνουμε για λόγους ταχύτητας (το πρόγραμμα αργεί να φορτωθεί και να τρέξει).

Enable Javascript

Επιτρέπει (αν είναι επιλεγμένη) την εκτέλεση προγραμμάτων Javascript ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και για την Java.

Enable style sheets

Αναφέρεται στα συνήθως λεγόμενα Cascading Style Sheets (CSS). Αυτά είναι Web σελίδες με ειδικές ιδιότητες που επιτρέπουν στον κατασκευαστή τους να έχει πολύ μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο τις βλέπει ο χρήστης του browser, άρα και να δημιουργεί πολύ πιο εντυπωσιακές σελίδες. Υποστηρίζονται μόνο από τον Communicator 4 και τον Internet Explorer 4, όχι όμως και από τις παλαιότερες εκδόσεις των προγραμμάτων αυτών.

Για τον λόγο αυτό δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά δημοφιλή.

Enable AutoInstall

Ονομάζεται και smartupdate. Επιτρέπει στο Communicator να αναβαθμίζει τον εαυτό του και να παίρνει καινούρια plug - inns μέσω του Internet χωρίς να χρειάζεται να κατέβει το κάθε νέο πρόγραμμα στον σκληρό μας δίσκο και να το τρέξουμε εμείς και να κάνουμε την εγκατάσταση "με το χέρι".

Όταν είναι επιλεγμένο, κάθε φορά που συναντούμε μια σελίδα που είναι ρυθμισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει το Communicator να εγκαθιστά νέο λογισμικό, το πρόγραμμα μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε την εγκατάσταση και, αν απαντήσουμε θετικά, κάνει μόνο του όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Send mail address as anonymous FTP password

Όταν ζητούμε να συνδεθούμε με το πρωτόκολλο ftp (file transfer protocol) σε έναν anonymous ftp server, αυτός ζητάει από εμάς να δώσουμε σαν password για να γίνει η σύνδεση το email μας. Θα μας δεχθεί όμως και χωρίς αυτό. Επειδή συνήθως οι ftp servers αποτελούν βιβλιοθήκες προγραμμάτων που μας εξυπηρετούν δωρεάν και το email μας το χρειάζονται μόνο για στατιστικούς λόγους συνιστούμε, για λόγους ευγενείας, να μην τους αρνούμαστε αυτή την πληροφορία. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να έχετε πάντοτε ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή.

Ακολουθούν οι ρυθμίσεις για τα cookies

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator