Οδηγός Χρήσης του Netscape Communicator

Ελληνικός Οδηγός Χρήσης Internet


Στις σελίδες αυτές θα μάθετε πως να χρησιμοποιείτε ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα χρήσης του Internet: Το Netscape Communicator (έκδοση 4.04). Ο οδηγός που ακολουθεί είναι γραμμένος με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (faq) και καλύπτει την χρήση του Web, του Email και των Usenet Groups. Αν είστε αρχάριος, σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις με την σειρά που παρουσιάζονται. Αν θέλετε να μάθετε για κάποιο θέμα που δεν καλύπτεται εδώ (ή θέλετε να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε κάτι), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για να την προσθέσω στον οδηγό.

Όλες οι σελίδες του Οδηγού, είναι γραμμένες με τρόπο που να επιτρέπει την εύκολη εκτύπωση και αντιγραφή τους. Παρακαλώ, θυμηθείτε πως επιτρέπεται η αντιγραφή, μόνο για προσωπική χρήση.

Γιώργος Επιτήδειος
Συγγραφέας του Σύντομου Οδηγόυ Χρήσης του Netscape Communicator © 2005

Γενικά

Πώς Χρησιμοποιούμε τον Netscape Communicator
(Web - Email - Usenet)

Web

 1. Πώς διαβάζεται μια Web σελίδα
 2. Ποιος είναι ο τίτλος της Web σελίδας
 3. Πώς ακολουθούμε μια παραπομπή
 4. Τι συμβαίνει όταν ακολουθούμε μια παραπομπή
 5. Γενικές πληροφορίες για τις Μπάρες Επιλογών
 6. Πώς κινούμαστε μέσα στο Web
 7. Βασικές ρυθμίσεις του Navigator
 8. Προχωρημένες Ρυθμίσεις
 9. Πληροφορίες και ρυθμίσεις για τα cookies
 10. Ρυθμίσεις για την cache και τον proxy
 11. Η χρήση των bookmarks

Email

 1. Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
 2. Αποστολή και λήψη email
 3. Η Ηλεκτρονική Υπογραφή

Usenet

 1. Χρήση των Usenet Newsgroups

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Ελληνικό Οδηγό Χρήσης Internet