Πώς ενεργοποιείται ο Netscape Communicator

Υπάρχουν 2 βασικοί τρόποι να "ανοίξει" το πρόγραμμα:

  1. Από την αρχική οθόνη των Windows επιλέγουμε (με διπλό κλικ) το αντίστοιχο εικονίδιο.

  2. Επιλέγουμε Start - Programms - Netscape Communicator. Από το μενού που εμφανίζεται, διαλέγουμε ποιο από τα προγράμματα που απαρτίζουν το Communicator θα ενεργοποιηθεί.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator