Τι συμβαίνει όταν ακολουθούμε μια παραπομπή

Οι παραπομπές κατασκευάζονται από τον δημιουργό της σελίδας. Αυτός φροντίζει πίσω από την παραπομπή να κρύβεται η διεύθυνση στην οποία θα βρεθούμε αν την επιλέξουμε. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι μας πάνω στην παραπομπή, ο browser διαβάζει την διεύθυνση αυτή, συνέεται με τον web browser που την περιέχει και την φέρνει στον Η/Υ μας.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator