Τι είναι το hypertext

Υπερκείμενο (hypertext) ονομάζουμε κάθε ηλεκτρονικό κείμενο που έχει διασυνδεθεί με άλλα κείμενα. Σαν διασύνδεση ορίζουμε την παροχή στον χρήστη της δυνατότητας να μεταφέρεται με παραπομπές σε άλλα κείμενα (συνήθως σχετικά με το τρέχον).

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator