Ρυθμίσεις για την cache και τον proxy

Οι ρυθμίσεις για την Cache γίνονται μέσα από την επιλογή Edit - Preferences - Advanced - Cache.

[Edit - Preferences - Advanced - Cache]

Cache είναι η προσωρινή μνήμη του browser. Κάθε σελίδα που ζητάμε, μεταφέρεται από τον web server στον σκληρό δίσκο μας και εμφανίζεται από τον browser στην οθόνη του Η/Υ μας. Στον σκληρό δίσκο η σελίδα (δηλαδή το αρχείο κειμένου και τα αρχεία εικόνας που την αποτελούν) τοποθετείται σε ένα ή περισσότερα ειδικά folders (directories) ο χώρος των οποίων αποτελεί την cache. Παλαιότερες σελίδες που έχουμε δει, δεν διαγράφονται αμέσως από την cache. Παραμένουν σε αυτήν μέχρι να γεμίσει. Όταν γεμίσει η cache ο browser διαγράφει τα παλαιότερα αρχεία για να κάνει χώρο για νέα (FIFO first in first out).

Υπάρχουν 2 ειδών cache. Η memory και η disk cache. Και οι 2 κάνουν την ίδια δουλειά. Η διαφορά τους είναι πως η memory cache κρατάει τις σελίδες στην μνήμη του Η/Υ στην RAM γι' αυτό και η ανάκληση, που συνήθως γίνεται με το πλήκτρο back, είναι πιο γρήγορη, ενώ η disk cache κρατάει τις ίδιες σελίδες (αλλά και πολλές άλλες μια και συνήθως έχει περισσότερο διαθέσιμο χώρο) στον σκληρό δίσκο.

Είναι προτιμότερο να αφήνουμε τις προκαθορισμένες (default) ρυθμίσεις για το μέγεθος της cache (μέγεθος 1024KB για την memory και 5000 για την disk) και για το directory που βρίσκεται αυτή. Μπορεί όμως να θέλουμε να έχει μεγαλύτερο μέγεθος. Αυτό σημαίνει πως αν έχουμε σελίδες που τις βλέπουμε συχνά, θα φορτώνουν πιο γρήγορα (ακόμη και αν αλλάζει το περιεχόμενο της σελίδας, κάποια πράγματα σε αυτήν π.χ. το λογότυπο μένουν τα ίδια και αφού υπάρχουν στην cache δεν θα χρειαστεί να ξαναέρθουν από το δίκτυο με όλες τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται).

Το μειονέκτημα στην μεγάλη cache είναι ότι μειώνει τις επιδόσεις του Navigator (αργεί να κλείσει το πρόγραμμα όταν τερματίζουμε την λειτουργία του και καμιά φορά αργεί να φορτώσει σελίδες). Επίσης καταλαμβάνει και τον ανάλογο χώρο στο δίσκο.

Με Clear Memory Cache και Clear Disk Cache καθαρίζουμε την αντίστοιχη cache αν υπάρχει πρόβλημα (συνήθως αυτό συμβαίνει όταν μια σελίδα δεν φορτώνει σωστά ή όταν ξέρουμε πως έχει αλλάξει αλλά ο Navigator εξακολουθεί να δείχνει την παλιά έκδοσή της που παίρνει από την cache).

Με το Choose Folder επιλέγουμε το folders (directory) που φυλάγονται τα αρχεία της cache.

Document in cache is compared to document on network

Τυπικά, όταν ζητούμε μια σελίδα από το δίκτυο, ο Navigator ελέγχει πρώτα την cache. Αν δεν την βρει εκεί, την φέρνει από το δίκτυο. Αν την βρει εκεί ελέγχει στο δίκτυο αν έχει αλλάξει. Αν έχουν γίνει αλλαγές στο πρωτότυπο (που βρίσκεται στον Web server) τότε φέρνει από το δίκτυο τα αλλαγμένα τμήματα και τα υπόλοιπα τα φέρνει από τα ήδη υπάρχονται αρχεία στην cache.

Μπορούμε να επιλέξουμε ο έλεγχος αν έχει αλλάξει η σελίδα να γίνεται Once per session (μια φορά για κάθε χρήση του Navigator που είναι το default), Every time (κάθε φορά που ζητάω μια σελίδα), ή Never (ποτέ).

Το Never είναι το πιο γρήγορο (δεν υπάρχει καθυστέρηση για έλεγχο), το Every time το πιο αξιόπιστο αλλά αργό (ελέγχει πάντα και έτσι ξέρουμε σίγουρα πως βλέπουμε την σωστή σελίδα αλλά για να το κάνει αυτό παίρνει χρόνο). Προτιμότερο είναι το Once per session αφού οι πιθανότητες να αλλάξει μια σελίδα όση ώρα χρησιμοποιούμε το Navigator είναι μικρή (session θεωρείται η χρήση του Navigator από την στιγμή που τον ανοίξαμε, μέχρι την στιγμή που τον κλείσαμε).

Οι ρυθμίσεις για τον Proxy γίνονται μέσα από την επιλογή Edit - Preferences - Advanced - Proxy.

[Edit - Preferences - Advanced - Proxy]

Ο proxy είναι στην πραγματικότητα μια μεγάλη cache (βλέπε παραπάνω). Η διαφορά της από την cache του Η/Υ μας βρίσκεται στο ότι την διαχειρίζεται ο παροχέας και είναι κοινή για όλους τους χρήστες του. Ο proxy server είναι ένα μηχάνημα με έναν πολύ ισχυρό (μεγάλο και γρήγορο) σκληρό δίσκο. Όταν ο χρήστης ζητάει μια σελίδα από το Internet, αυτό το αίτημα (αν ο χρήστης του brower τον έχει ρυθμίσει έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τον proxy) διαβιβάζεται στον proxy.

Αν την σελίδα την έχει αποθηκευμένη στην μνήμη του ο proxy, την δίνει απευθείας στον browser και δεν χρειάζεται να την ζητήσει από τον Web server με όλη την καθυστέρηση που συνεπάγεται αυτό για τον χρήστη (στην περίπτωση αυτή, η μόνη επικοινωνία του proxy με τον Web server που φυλάει την πρωτότυπη σελίδα, είναι μια σύντομη σύνδεση για να ελέγξει αν το αντίγραφο που έχει ο proxy στην μνήμη του είναι το ίδιο με το πρωτότυπο).

Αν την σελίδα δεν την έχει αποθηκευμένη στην μνήμη του ο proxy, την φέρνει από τον Web server που την διαχειρίζεται, την δίνει στον browser που την ζήτησε και κρατάει ένα αντίγραφο για τον εαυτό του (για μελλοντική χρήση). Όταν γεμίσει η μνήμη του δίσκου (ή των δίσκων) που έχει στην διάθεσή του ο proxy server, ο proxy διαγράφει τα παλαιότερα αρχεία για να κάνει χώρο για νέα (FIFO first in first out).

Συνήθως είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τον proxy, δηλαδή να έχουμε δώσει στον browser τις κατάλληλες ρυθμίσεις για να τον χρησιμοποιεί. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις ο proxy μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Για παράδειγμα να φέρνει την παλιά σελίδα που έχει στην μνήμη του και όχι την καινούρια από τον πρωτότυπο Web server, ή, αν και αυτό είναι σπάνιο, να μην μπορεί να συνδεθεί με τον πρωτότυπο Web server για να πάρει μια σελίδα.

H πρώτη επιλογή ρύθμισεις που έχουμε είναι η Direct connection to the Internet

Την επιλέγουμε όταν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε proxy.

Η πιο συνήθης επιλογή είναι η Manual proxy configuration

Την επιλέγουμε όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε proxy. Με την επιλογή αυτή γίνεται ενεργό το πλήκτρο View (βλέπε το παραπάνω σχήμα) μέσα από το οποίο γίνονται όλες οι ρυθμίσεις.

[Edit - Preferences - Advanced - Proxy - View]

Μπορούμε να ρυθμίσουμε τον proxy για τις ακόλουθες λειτουργίες:

HTTP

Για μεταφορά Web σελίδων, είναι η πιο συνηθισμένη (σχεδόν αποκλειστική) χρήση του proxy.

Security

Αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε το Secure Sockets Layer Protocol μέσα από proxy (αν υποστηρίζει τέτοια λειτουργία)

FTP

Για μεταφορά αρχείων με το πρωτόκολλο FTP

Socks

Για χρήση σε proxy με λογισμικό παράκαμψης των περιορισμών που θέτει το firewall μέσω του οποίου βλέπουμε το δίκτυο.

Gopher WAIS

Για υποστήριξη των πρωτοκόλλων Gopher και WAIS (που σπάνια χρησιμοποιούνται πλέον)

Συνήθως κάθε ένα από τα παραπάνω πρωτόκολλα απαιτεί να οριστεί όχι μόνο η διεύθυνση του proxy server αλλά και η πόρτα (port) του. Για το http για παράδειγμα είναι η 8080.

Exceptions

Do not use proxy servers for domains beginning with

Αν θέλουμε να εξαιρέσουμε από τον proxy κάποια sites, τοποθετούμε εδώ την διεύθυνσή τους. Π.χ. για να εξαιρέσω το site του cnn για να βλέπω ειδήσεις βάζω www.cnn.com και όλα τα URL που ζητώ και αρχίζουν από αυτή την διεύθυνση θα παρακάμπτουν τον proxy. Αν θέλω να εξαιρέσω πολλά sites, χωρίζω με κόμμα τις διευθύνσεις τους.

Η τελευταία και λιγότερο χρησιμοποιούμενη επιλογή (Edit - Preferences - Advanced - Proxy) σχετικά με τον proxy είναι η Automatic proxy configuration.

Την επιλέγουμε όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν proxy που έχει ειδικές ρυθμίσεις αποκλειστικά για μας. Στο Configuration location (URL) δίνουμε το URL του αρχείου του proxy που περιέχει τις ρυθμίσεις μας.

Γιώργος Επιτήδειος © 2005


Επιστροφή στον Οδηγό Χρήσης του Netscape Communicator